Tromsø kirkelige fellesråd > Gravlundskontoret > Gravferdsavgifter

Gravferdsavgifter:

Gravferdsavgifter for 2020:

 Vedtak av 11. desember 2019

Oppsett/flytting av gravminne  kr  2.750,-     m/mva  
Oppretting av gravminne -  lite    kr   800-     m/mva  
Oppretting av gravminne - stort eller m/maskin  kr  1.700,-     m/mva  
Bolting av gravminne  kr  1.500,-    m/mva  
Seremoni mv. etter ordinær arb.tid. m/ansatte    kr  2.000,-    m/mva  
                             
Gravferdsavgift innenbysboende  Gratis      
Gravferdsavgift utenbysboende  kr 8.500,-    m/mva  
Urnenedsettelse innenbysboende  Gratis      
Urnenedsettelse utenbysboende  kr  3.600,-    m/mva  
Festeavgift pr. grav pr. 20 år innenbysboende      kr  6.780,-    u/mva pr år: 339,-
Festeavgift pr. grav pr. 20 år utenbysboende  kr  10.900,-    u/mva pr år: 545,-
Festeavgift per 20 år/år, navnet minnelund (Tromsø grl.), inkl. navneskilt (ikke enda ferdigstilt)  kr   5.700,-    u/mva pr år: 285,-

Bruk av kirke/Tromsø gravlunds kapell til  begr./bisettelse av utenbysboende

 kr  4.740,-  

 u/mva

 

Bruk av organist ved gravferdsseremoni i DNK-regi for utenbysboende og/eller ikke-medlemmer av Den norske kirke (m/mva)

Akkompagnement av solist: en framføring (uavhengig av trossamfunn/bosted)

Akkompagnement av solist: to framføringer (uavhengig av trossamfunn/bosted)

Akkompagnement av solist: tre famføringer (uavhengig av trossamfunn/bosted)

Preludering (inntil 15 min.) - (uavhengig av trossamfunn/bosted)

Preludering (inntil 30 min.) - (uavhengig av trossamfunn/bosted)

 kr  3.000,-

 kr   750,-

 kr 1 250,-

 kr 1 500,-

 kr 1 000,-

 kr 1 500,-

   

 

 

Tilrettelagt grav for utenbysboende - muslimsk felt, Sandnessundet gravlund, inkluderer ikke festeavgift (faktureres hjemkommunen)

kr  27.000,-    m/mva  
Kremasjonsavgift, utenbysboende, inkl. frakt av urne kr 7.400,-   m/mva  

Bruk av Sállirsalen på krematoriet til begravelse/bisettelse av utenbysboende

 

kr 2.600,-

 

 

u/mva

 

Bruk av det lille seremonirommet på krematoriet til begr./bisettelse av utenbysboende                            kr 1.100           u/mva

 

Bruk av andre lokaler enn Tromsø gravlunds kapell/Sállirsalen /lille seremonirom

på krematoriet til begr./bisettelse av innenbysboende ikke-medlemmer

(men gratis for innenbysboende DNK-medlemmer)                                                                                   kr 4.740           u/mva

                     

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort