Tromsø kirkelige fellesråd > Gravlundskontoret > Gravlund > Elverhøy gravlund

Minnested for ufødte på Elverhøy gravlund

Minnested på Elverhøy gravlund for dem som ikke fikk leve opp

På Elverhøy gravlund har kunstneren Marit Landsend gitt form til et minnested for dem som ikke fikk leve opp. Det er en forhøyning i landskapet som er åpen i midten, formen kan minne om en livmor. På innsiden er en benk, kunstneren har laget bilder på sidene og en hestesko er innstøpt i golvet. Tanken er at stedet skal være åpent for den som vil minnes dem som ikke fikk leve opp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elverhøy gravlund