Tromsø kirkelige fellesråd > Gravlundskontoret > Stell av grav

Stell av grav

Stell av graven

For den som ønsker det, påtar vi oss stell av gravstedet. 

Vi vil i år 2020 ha ansvaret for stell av omlag 650 gravsteder og vi vil totalt plante over 6000 blomster på våre gravlunder. Dette gjør oss til en betydelig bidragsyter for å gjøre vår kommune så pen som mulig.

 

På en gravlund er det viktig at alle bidrar for å holde orden. Det er hver enkelt fester (ansvarlig for gravsted) som skal påse at deres eget sted ser fint ut. Om man ikke vil, eller kan holde blomsterbed pene, så er det en god ide og bare ha plen rundt gravminne. Vi vil da klippe gresset samtidig som vi klipper fellesarealene.  

Vil man ha blomster men ikke følge dette opp selv kan avtale om gravstell kan gjøres for ett eller flere år.  

 

 

SOMMERSTELL

Sommerstell må bestilles før 31.mai.

Vi vil da:

   -   plante sommerblomster

   -   vanne, klippe og luke gjennom sommeren

Sommerstell foregår fra ca 23. juni til ut på høsten. 

Bestilling av sommerstell kan foretas på gravlundskontoret.

 

FLERÅRIG STELLAVTALE (tidligere kalt Legat)

Det kan inngås flerårige avtaler for inntil 20 år (gravens fredningstid) eller mindre, f. eks 10 år. I slike tilfeller setter gravansvarlig inn et beløp for en avtalt periode på en bankkonto som Gravferdsetaten disponerer. Det innestående beløp blir korrigert for årlige endringer i rente- og prisnivå.  

Dette kan medføre at de avsatte midler blir oppbrukt før avtaleperiodens utløp. Gravansvarlig blir da varslet om at legatkapitalen er brukt opp, og får tilbud om å forlenge gravstellet mot ny innbetaling.

Gravstell priser

Gravlundskontoret holder til på Sállir Seremonihus på Kvaløya. Her finner du også Tromsø krematorium. Vi svarer på alle spørsmål angående gravlunder, festeavgifter, kremasjon og gravferd.

 

Har du spørsmål om festeavgift? Se til høyre på siden under "aktuelt". Om du ikke fant svar her så ta gjerne kontakt med oss.

 

Vi tilbyr flerårlige stellavtaler og årlig sommerbeplantning av gravsteder.
Pris for sommerbeplantning er kr. 1200,- pr. år. Denne faktureres før utplanting av blomster har funnet sted.
Kontakt gravlundskontoret: telefon 77 60 50 90 (mandag til fredag, kl. 09.00 til 14.00)

                                               epost: post@kirken.tromso.no

                                           

 

Besøksadresse:

Salarøyveien 270

9103 Kvaløya

Postadresse: Postboks 1046, 9260 Tromsø