Tromsø krematorium

Tromsø krematorium

Meny

 

 

 

Velkommen til tromsø krematorium og sállirsalen

Urnesermoni (illustrasjons foto)Alle mennesker har sin egen verdi. Når én har gått bort, må både den avdøde og de pårørende behandles med respekt. Når døden møter oss, ønsker vi å imøtekomme den enkeltes behov.

“Hva pleier en å gjøre?” – er det mange som spør i møte med et dødsfall. Det er vanlig at man tar kontakt med et begravelsesbyrå for å få hjelp. Det er også vanlig at man velger en seremoni i samsvar med avdødes religion eller livssyn. Utover dette, er nettopp den situasjonen de etterlatte står i, ulik andre.Det er ingen “riktig” måte å sørge på, hver enkelt person må få lov til å sørge på sin måte.


Tromsø krematorium bistår til å gjøre de valg de etterlatte står foran med respekt for avdøde. Vi vil kunne tilpasse oss de etterlattes ulike behov.

Våre verdier er basert på verdighet, respekt og åpenhet, og er uavhengig av livssyn og religion. Våre ansatte er trent i alle deler av gravferdsriten, og det å ta hensyn til sorgarbeidet i sitt daglige virke.

Vi ønsker at en seremoni eller en kremasjon hos oss skal skje med verdighet og respekt. Både kiste med kistedekorasjon, og senere aske og urne, vil bli behandlet med ærbødighet og omtanke.

Tromsø krematorium

Det finnes mange gravferdsriter eller tradisjoner, innen gravferdsarbeidet.

Etter en lokal begravelsesseremoni kan pårørende følge kisten etter bårebilen til krematoriet. Når kisten ankommer krematoriet uten følge av pårørende, settes den på et kisterom sammen med øvrige kister som venter på kremasjon.


Ved kistegravferd er det tradisjon for å se kisten senkes ned i jorda. På samme måte er det nå flere som benytter vårt pårørenderom, og ser kisten settes inn i ovnen. Dette kan for mange oppleves som et riktig ledd i sorgprosessen.

En kremasjon foretas normalt tidligst tre dager etter dødsfallet. Selve kremasjonen tar litt over en time. Kistedekorasjoner og blomster fjernes fra kisten og blir lagt på egnet sted.


Dersom det er ønske om at blomstene legges på en gravplass eller utenfor krematoriet, avtales dette på forhånd. Kremasjon er en svært miljøvennlig gravferdsform.

Om urnen

Etter kremasjon føres asken over i urnen. Urnen påføres en etikett med avdødes navn og datoer.


Vi benytter en enkel nedbrytbar urne. Enkelte velger i stedet å kjøpe en egen urne av et gravferdsbyrå.


Pårørende er velkommen til å besøke urnen mens den oppbevares hos oss. Etter at du eller dere har meldt deres ankomst, vil vi på forhånd sette urnen fram. Her kan etterlatte sitte ned og minnes sine kjære

Sállirsalen

Seremonirommet Sállirsalen har flere bruksområder. Først og fremst kan det benyttes av alle, uavhengig av tro og livssyn. Det har plass til 150 personer. Her er musikkanlegg, digitalt piano og audiovisuelt utstyr.


Sállirsalen kan også benyttes dersom en velger kistegravferd.


Sist men ikke minst, kan salen benyttes til mange andre aktiviteter. Her er det gode muligheter for minnesamvær, konserter, møter eller mottakelser. Sállirsalen kan benyttes uavhengig av krematoriedelen og den danner en vakker ramme for ulike arrangementer.

 

I tillegg til Sállirsalen rommer bygget et mindre rom, Lillesalen, med plass til 10-15 personer. Rommet har også direkte adkomst fra utsiden.
 

Om seremoni og nedsetting av urne

Urnen kan hentes på krematoriet etter avtale. Hvis det ikke er avtale om henting, blir urnen sendt til den lokale gravferdsmyndighet. En urne skal settes ned innen det har gått 6 måneder etter dødsfallet.

Etter avtale, og når det er praktisk mulig, kan urnen settes ned på gravplassen samme dag som kisten ankommer krematoriet. Slik kan dagen avsluttes med urnenedsettelse.

Kremasjon kan også foretas før seremonien. Da kan man velge urneseremoni. Seremonien med urnen kan holdes i Sállirsalen, i det lille seremonirommet, i et annet seremonirom eller i en kirke. Seremonien kan avsluttes med at urnen føres til graven.

En urnegrav er mindre enn en kistegrav og gir rom for minst 4 urner.  En slik grav er med dette både kostnadseffektiv og miljøvennlig.
 
Det er ingen festeavgift for en urnegrav de første 20 år. Kremasjonskostnaden dekkes av Tromsø kommune for beboere i kommunen. Pårørende bør sjekke med egen hjemkommune hvordan de stiller seg til slike kostnader.

Det er plass til urner på alle Tromsøs gravlunder, og det planlegges egen minnelund for urner på Tromsø gravlund.

ASKESPREDNING
Asken kan også spres på sjøen eller annet sted etter tillatelse fra fylkesmannen.
Ta kontakt med oss for nærmere informasjon om dette er ønskelig.
 

Kontakt

Tromsø krematorium

Besøk: Salarøyveien 270, 9103 Kvaløya

Post: Postboks 1046, 9260 Tromsø

Telefon: 777 90000
Mobil: Jørgen Forøy - 97531330  
E-post: krematorium@tromso.kommune.no