Tromsø kirkelige fellesråd > Kirkelige handlinger > Dåp

Hvordan registrere ønske om dåp

Menighetene i Tromsø har elektronisk dåpspåmelding, og familier som ønsker å melde inn dåp, kan bruke skjemaet nederst på denne siden. Dette foretrekkes da det til tider er svært vanskelig å komme igjennom på vår telefon.

Man kan også ringe kirkekontoret på 776 05090 (sentralbord, man.-fre. kl. 9-14).

Det kan være lurt å ordne/finne fram en del opplysninger på forhånd: fullt navn og personnummer til dåpsbarnet og mor og far (dersom farskap er meldt/skal meldes) samt fullt navn til fadderne. Det er IKKE nødvendig å oppgi faddernes fødselsdato, telefonnummer eller nøyaktig adresse.

For faddere gjelder at det må være minst to (som også er til stede under dåpen). Som maksimum antall faddere anbefaler vi seks. Alle faddere må være minst 15 år gamle (eller ha begynt med konfirmantundervisning), og de må være medlem, enten av Den norske kirke eller av et annet kristent trossamfunn som ikke forkaster barnedåp. Eventuelle spørsmål ang. faddere avklares i dåpssamtalen med presten.

Dåpen

Kontaktskjema dåp