Konf Gronnasen
Konfirmasjonsdager Minimer

Konfirmasjonsdager 

Konfirmasjonsdager i Grønnåsen kirke 2021 er: 13. mai, 15. mai og 16. mai.

Elektronisk påmelding til nytt konfirmantår (2020 / 2021) åpner 1. juni 2020.

Dere velger da både konfirmasjonsdag med klokkeslett og undervisningsgruppe ved påmelding.

Påmeldingsfrist 1. september 2020.

Konfirmantundervisningen starter opp i begynnelsen av september. Mer informasjon kommer på mail til høsten.

For spørsmål send e-post:  mari.johanne.dahl@kirken.tromso.no.

 

Husk at du må ha alt klart når du starter påmeldingsregistrering: Personnr.(konfirmant), Dåpsdato(for de som er døpt), telefonnr(konfirmant og foresatt)., E-post(konfirmant og foresatt) 

For å unngå feilregistrering/feilmeldinger må registering fullføres innen 5 - 7min.

 

Med vennlig hilsen

Mari Johanne Dahl

Menighetspedagog

 

 

Til konfirmantpåmelding