Konf Kroken

Konfirmasjon i Kroken kirke

KONFIRMASJON I KROKEN KIRKE

Velkommen som konfirmant i Kroken kirke!

I Kroken kirke er det konfirmasjoner på høsten. I 2021 er konfirmasjonsdatoene 4. og 5. SEPTEMBER 2021. Den endelige fordelingen mellom dagene skjer etter innskriving, men det er anledning til å ønske seg konfirmasjonsdag i påmeldingen.

Elektronisk innmelding åpner 16. august!

Foreldremøte for 2021 konfirmantene finner sted i Kroken kirke onsdag 13. januar 2021 kl. 1900. Til det må dere ta med konfirmantens dåpsattest og innmeldingsskjemaet dere har mottatt i posten hvor dere fører opp evt. spesielle behov, allergier osv. som det er fint for oss å vite om. Om dere ikke har dåpsattest kan denne skaffes ved at dere tar kontakt med den menigheten der konfirmanten ble døpt og ber om å få den tilsendt. Om konfirmanten ikke enda er døpt, skjer dette i løpet av konfirmasjonsåret.

Til oppklaring: Dere må altså både melde inn konfirmantene elektronisk og i tillegg levere utsendte skjema i januar. (Sendes ut i løpet av juli måned.)

Det er to måter å følge konfirmantundervisningen på i Kroken menighet:

Leirkonfirmant:

 • 4-5 temasamlinger i løpet av januar-juni
 • 5 dagers konfirmantleir lørdag 19. til onsdag 23.juni 2021. NB Obligatorisk!
 • Deltagelse på minst åtte gudstjenester
 • Medhjelper på minst én gudstjeneste
 • Deltagelse på Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp før påske
 • Konfirmasjon i Kroken kirke lørdag 4. eller søndag 5. september 2021

Helårskonfirmant

 • Gruppeundervisning de fleste skoleuker gjennom vårsemesteret
 • Deltagelse på minst åtte gudstjenester
 • Medhjelper på minst én gudstjeneste
 • Deltagelse på Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp før påske
 • Konfirmasjon i Kroken kirke lørdag 4. eller søndag 5. september 2021

 

Konfirmantavgiften i Kroken er på kr. 1600.

Spørsmål? Ring vårt sentralbord 77 60 50 90, og be om å bli satt videre til Kroken menighet. Eventuelt send en e-post til post@kirken.tromso.no, husk å spesifisere i emnefelt at det gjelder konfirmasjon i Kroken

 

Til påmeldingsskjema.