Konf Tromsoysund

Velkommen som konfirmant i Tromsøysund menighet.

Det blir sendt ut konfirmantbrosjyrer fra menigheten før sommeren med informasjon.

Er det noen problemer med påmeldingsskjemaet eller andre spørsmål, ta kontakt med Menighetspedagog Cathrine Kjeldsberg på e-post: cathrine.kjeldsberg@kirken.tromso.no

 

Til konfirmantpåmelding