Tromsø kirkelige fellesråd > Kirkelige handlinger > Vigsel > Vigselsgebyrer

Vigselsgebyr

For vielser i kirker som Tromsø kirkelige fellesråd har ansvar for, gjelder følgende satser:

Brud og/eller brudgom har folkeregisteradresse i Tromsø og er (begge eller en av dem) DNK-medlemmer: ingen gebyr.

Paret har folkeregisteradresse utenfor Tromsø eller paret tilhører et annet trossamfunn: kr 8200,- (gjelder Domkirken, Tromsdalen kirke og Elverhøy kirke) hhv.7900,- (gjelder alle andre kirker). Disse satsene inkluderer 3000 kr for organisten.

Stiller paret med egen musikk e.l., så betales det kun for leie av kirke: 5200 kr (Domkirken, Tromsdalen kirke og Elverhøy kirke) hhv. 4900 kr (alle andre kirker).