Tromsø kirkelige fellesråd > Kirkelige handlinger > Vigsel > Vigselsgebyrer

Vigselsgebyr

For vielser i kirker som Tromsø kirkelige fellesråd har ansvar for, gjelder følgende satser:

Brud og/eller brudgom har folkeregisteradresse i Tromsø og er (begge eller en av dem) DNK-medlemmer: ingen gebyr.

Paret har folkeregisteradresse utenfor Tromsø eller paret tilhører et annet trossamfunn: kr 8200,- (gjelder Domkirken, Tromsdalen kirke og Elverhøy kirke) hhv.7900,- (gjelder alle andre kirker). Disse satsene inkluderer 3000 kr for organisten.

Stiller paret med egen musikk e.l., så betales det kun for leie av kirke: 5200 kr (Domkirken, Tromsdalen kirke og Elverhøy kirke) hhv. 4900 kr (alle andre kirker).

 

 

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort