Tromsø kirkelige fellesråd > Kirkelige handlinger > Vigsel

Vigsel

Ekteskapsinngåelse i kirken

Bryllup er en viktig begivenhet. Veteranbilene er ofte blankpusset og fotograferingen skjer på de mest spektakulære steder. Midt i all festivitas står to som har felles visjoner og mål for livet, men de står ikke alene.

 

Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling og kan skje borgerlig eller kirkelig. I vitners nærvær gir to mennesker hverandre løfte om at de vil leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet gyldig. Par som er borgelig viet kan i tillegg ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet.

Tekst: www.kirken.no   (Der finner man også "Viktige skjema" under "Livets gang"/"Bryllup".)

 

 

 

Kontaktskjema for vielser

Kjekt å vite

Slik er en vielse i kirken                   Skjemaer                       Vigselsgebyrer