Tromsø kirkelige fellesråd > Menighetene/Congregations > Domkirken menighet > Kontakt oss i Domkirken menighet

AnsatteTittel Navn Mobil E-post

Diakon

Norbakken, Ellen Heidi

97518980

Send e-post

Diakoniarbeider

Graff, Mari-Mette

90106710

Send e-post

Domkantor

Moon, Hijoo

40649570

Send e-post

Domprost

Lægdene, Stig Rune

97700312

Send e-post

Kapellan

Hasselknippe, Sindre Mathias

93 61 11 20

Send e-post

Kirketjener

Hansen, Signor Edmund

45631454

Send e-post

Menighetsforvalter

Lillenes, Gro Therese

90659697

Send e-post

Sokneprest

Riise, Kjell Y.

91687544

Send e-post

Trosopplærer

Olsen, Gry

45218011

Send e-post

Leie av lokaler

Det er utarbeidet utleiereglement for leie av kirkelokaler til konserter og kulturarrangement:

Utleiereglement

Priser på utleie