Tromsø kirkelige fellesråd > Menighetene/Congregations > Kroken menighet

Fra vår Facebook side

Utleie

Utleie av lokaler i Kroken kirke og i Tromsø døvekirke til dåpsselskap, konfirmasjonsselskap, minnesamvær e.l.

Kontakt Sonja Skogvoll på 92046139

Gudstjenester i Kroken sokn


Aktiviteter i Kroken