Tromsø kirkelige fellesråd > Menighetene/Congregations > Kvaløy menighet

Fra vår facebook side

Gudstjenester i Kvaløy


Aktiviteter i Kvaløy menighet