Tromsø kirkelige fellesråd > Menighetene/Congregations > Sandnessund menighet > Gåsvær kirke

Enter Title

Gåsvær kapell er en langkirke fra 1941 på øya Gåsvær i Tromsø kommune, Troms fylke. Kapellet ble bygd på dugnad av folket og Gåsvær kirkeforening, som ble stiftet i 1931.

Gåsvær er i dag ubebodd, men kapellet blir brukt et par ganger i året. Blant annet arrangerer kirkeforeningen Gåsværhelga med gudstjeneste i kapellet hvert år rundt 20. juli.

Byggverket er i tre og har 186 plasser.

Gåsvær kirkeforrening fikk for 3 år siden fykleskulturprisen for arbeidet med Gåsvær kirke/kirkegård.

Tekst hentet fra Wikipedia og Tromsø Kirkelige Fellesråd.