Tromsø kirkelige fellesråd > Menighetene/Congregations > Sandnessund menighet > Sandnessund interimskirke