Tromsø kirkelige fellesråd > Om oss > Personvernerklæring

Personvernerklæring

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for Tromsø kirkelige fellesråd sine nettsteder. Tromsø kirkelige fellesråd er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsidene: kirken.tromso.no og undersider av denne. Det gjelder egene databehandleravtaler for andre tjenester levert av Tromsø kirkelige fellesråd. Ta kontakt med vår administrasjon for ytterligere informasjon om vilkår som gjelder for øvrige tjenester.

Personopplysninger som behandles

Tromsø kirkelige fellesråd samler ikke opplysninger om personlige betalingskort.

Eksempler på informasjon som innhentes:
- Personnavn og personnummer eller fødselsdato.
- Kontaktperson
- Firmaadresse/fakturaadresse
- Telefonnummer og e-postadresse
- Informasjon om din bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes, nettleserinstillinger og IP-adresse

Hvordan informasjon innhentes?

Tromsø kirkelige fellesråd samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til tjenesten.

Eksempel på skjema:
- Kontaktskjema
- Ved påmelding til webinar, kurs og konferanser
- Når man laster ned dokumenter som fra våre nettsider
- Konfirmasjonspåmelding

Formålet med informasjonen som innhentes

- For å kunne gi tilgang til våre tjenester
- For å kunne sende relevant informasjon
- For å kunne ta kontakt og tilby våre tjenester

Vi oppretter ikke egne profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, men kan lagre disse for å yte god kundeservice. Det vi lagrer baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon fra tredjeparter.

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon innhentet gjennom skjema på kirken.tromso.no eller undersider, lagres på vår lokale server hos Bedriftssystemer her i Tromsø og i Oslo og hos Formlets, vårt skjemabyggings system sin server i Belgia. Vi benytter oss også av Questback skjemaer enkelte ganger, der lagring av informasjon skjer på deres server i Oslo.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte vår administrasjon.

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Tromsø kirkelige fellesråd kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Tromsø kirkelige fellesråd, men kan ikke dele disse videre uten samtykke.

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at Tromsø kirkelige fellesråd ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon

Telefon 77 60 50 90
post@kirken.tromso.no.no
Tromsø kirkelige fellesråd, Postboks 1046, 9260 Tromsø.