Risttášeapmi Elverhøy girkus ja oktasaš ávvudeapmi maŋŋel/Dåpsstadfestelse i Elverhøy kirke


Elverhøy girku bovde ovttasráđiid Sámi girkoráđiin sámi-dáru ipmilbálvalussii golggotmánu 10. beaivvi, ja dalle sáhttá risttášit mánáid geat leat ruovttus gásttašuvvon. Lea maid vejolaš gásttašahttit mánáid. Dieđiheapmi seammá skovis go risttášeapmái. Maŋŋel ipmilbálvalusa leat oktasaš ávvudoalut. 

---------------

Elverhøy kirke inviterer i samarbeid med Samisk kirkeråd til samisk-norsk gudstjeneste med stadfestelse av hjemmedøpte søndag 10.oktober. Vi tar også imot til dåp i denne gudstjenesten. Bruk da samme påmeldingsskjema. Det blir en felles festsamling etter gudstjenesten.

 

Elverhøy searvegoddi háliida Romssa sámi bearrašiidda addit vejolašvuođa oassálastit oktasaš risttášanlágideapmái. Ovttasráđiid Sámi girkoráđiin mii bovdet mánáid bidjat ristii Elverhøy girkus sotnabeaivvi golggotmánu 10. beaivvii dii. 13. Maŋŋel ipmilbálvalusa leat doalut girku searvegottelanjas. Doppe guossohit lieggabiepmu ja gáhkuid sidjiide geat hálidit minguin ovttas ávvudit.

Dát ipmilbálvalus lea dii. 13 vai mii beassat oallugiid váldit vuostá. Ja go lea rádji das man gallis sáhttet boahtit, de mii bivdit ahte it vuorddáše beare guhká ovdal go dieđihat iežat máná risttášuvvot. Ávvudoaluide ferte dieđihit sierra.

Risttášeapmái dieđiheapmi

 

Oktasaš doaluide dieđiheapmi


----------------

Elverhøy menighet ønsker å gi samiske familier i Tromsø muligheten til å delta i et felles stadfestelsesarrangement. I samarbeid med Samisk kirkeråd inviteres det til å få stadfestet barnets hjemmedåp i Elverhøy kirke søndag 10. oktober kl 13. Etter gudstjenesten er det festsamling med varm mat og kaker i kirkens menighetssal for de som ønsker å ha festen sammen med oss.

For å kunne ta imot flere har vi lagt denne gudstjenesten til kl.13. På grunn av antallsbegrensning ber vi om at du ikke venter for lenge med å melde inn barnet til stadfestelse. Det er i tillegg egen påmelding til festen etterpå.

Påmelding til stadfestelse

 

Påmelding til felles markering

 

Tilbake