Plass til flere i kirka


Med de nye lettelsene i restriksjoner fra regjeringen, blir det plass til flere på kirkens arrangementer og gudstjenester. - Kjempebra sier domprost og kirkeverge.

Bilde: Kirkeverge Oddgeir Albertsen og domprost Stig Lægdene (Foto: Gry Dørnberg Olsen)


Både kirkeverge Oddgeir Albertsen og domprost Stig Lægdene er lettet over at det nå blir enklere å samle flere i kirka:
- Det er gledelig! Vi skal selvsagt fortsette å være nøye med smittervern og oppfordrer folk til å bruke både munnbind og håndsprit, sier Lægdene. 

Spesielt godt er det å kunne lette på antall med tanke på begravelser: - Vi har fått flere henvendelser om dette og opplever tilbakemeldinger på at det har vært tøft for mange. Lægdene sier seg enig:- Det har vært krevende for de sørgende, legger han til. - Derfor gleder vi oss over å få lov til å samle flere, ikke bare på ordinære gudstjenester med dåp og vielse, men også på de ulike arrangementene som kirka er arena for. 

Begge oppforder folk til å bruke kirkene: - Kirka er åpen for alle, og gir en opplevelse av fellesskap og nærhet som er helt unik i mange sammenhenger, avslutter de. 

 

Her er foreløpig informasjon fra Kirken (oppdateres):

Endringene gjelder allerede fra midnatt, natt til fredag 14.01.22, og er knyttet til antall på arrangementer og gjennomføring av fritidsaktiviteter. Den nye smittevernlederen fra Dnk finnes her: Oppdatert smittevernleder, gjeldende fra 14. januar 2022Flere har stilt spørsmål til Kirkerådet og KA om munnbindpåbudet på arrangementer. Påbudet er hjemlet i covid-19-forskriftens § 16. Oppdatert forskrift er ikke klar ennå. Forskriften sier per nå at «Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, på kollektivtransport, på innendørs stasjonsområder, på innendørs arrangementer, i bibliotek og i museum.» Det er videre unntak for barn under 12 år og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Kirken forventer at det kommer inn en presisering i forskriften om at munnbindpåbudet på innendørs arrangementer kun gjelder publikum, og at det ellers holdes uendret.

Kort oppsummert gjøres disse endringene:
•    Maks antall på innendørs arrangementer økes 
o    200 deltakere i fast tilvist plass (tidl. 50)
o    30 deltakere uten fast tilvist plass (tidl. 20)
•    Maks antall på utendørs arrangementer økes 
o    200 deltakere uten fast tilvist plass (tidl. 100)
•    Det oppfordres til å gjennomføre fritidsaktiviteter for barn og unge 
o    Innendørs er det anbefalt gruppestørrelse på 20, eller flere hvis alle er fra samme kohort i skole eller barnehage
o    Utendørs gjelder ingen begrensninger
•    Voksne kan igjen gjennomføre fritidsaktiviteter 
o    Innendørs er det anbefalt gruppestørrelse på 20 og 1 meters avstand. Ved intensiv trening/sang anbefales 2 meters avstand (tidligere frarådet)
o    Utendørs gjelder ingen begrensninger (tidligere grupper på 20)
•    Reglene om kirkevandring var tidsbegrenset i forbindelse med jul, og forventes å utgå nå.
•    Helsemyndighetene vurderer nye regler for antallsbegrensninger som tar mer hensyn til rommets størrelse. Det er ventet mer informasjon om dette fra regjeringen i neste uke.

Krav om avstand og registrering av deltakere gjelder slik som tidligere. Merk også at minnesamvær etter begravelse har maks antall på 50 deltakere, og at andre private sammenkomster har maks antall 30 innendørs og 50 utendørs. Se smittevernveilederen for flere detaljer. 

Tilbake