Når noen dør...


Tromsø kirkelige fellesråd er offentlig gravferdsmyndighet i Tromsø. Det betyr blant annet at vi har ansvaret for å gravlegge den avdøde på en verdig og god måte.

Det er flere spørsmål og oppgaver som må avklares og tas hånd om de nærmeste dagene. Hvordan går vi frem når noen dør?

Dødsattest
Når noen dør må en lege skrive ut dødsattest. Dødsattesten blir utskrevet av behandlende lege ved sykehus og institusjoner, eller av en lege som bekrefter dødsfallet på stedet, for eksempel i hjemmet. Dødsattesten skal legen levere til folkeregisteret. 

Hva må avklares
Det er flere spørsmål og oppgaver som må avklares og tas hånd om de nærmeste dagene.
• Hvem av de etterlatte er juridisk ansvarlig for gravferden
• Skal det være kistegrav eller kremasjon.
• På hvilken kirkegård skal den døde få sin grav.
• Hvor og når skal gravferdsseremonien være.
• Annonsering i avisa av dødsfallet og gravferden.
• Valg av gravferdsbyrå.  

Det er de etterlatte som har gravferdsretten som tar avgjørelsene vedrørende gravferd. Noen ønsker å ordne det meste selv, andre lar gravferdsbyråene ta hånd om mye av det praktiske som må ordnes.

Gravferdsbyrå
Ønsker man å benytte seg av gravferdsbyrå, kontaktes de direkte. I Tromsø er det to byråer.

Hartvigsen Begravelsesbyrå AS, telefon 776 41000
IMI Tromsø Begravelsesbyrå AS, telefon 776 62500


Her vil man også kunne avtale sted og tid for gravferd i ei kirke.

Sørgesamtale
Når seremonien skal ledes av prest i Den norske kirke i Tromsø, vil de som er oppsatt som nærmeste pårørende bli kontaktet av Tromsø kirkekontor så snart vi har prest og pairer klare. Kontoret avtaler trefftid for samtale med presten. Denne skjer enten i hjemmet til avdøde/pårørende, eller på kirkekontoret. I samtalen vil presten gjerne høre om dødsfallet og om hvem den døde var for de pårørende. Noe av dette vil også kunne brukes i en minnetale i kirken. Det er også mulighet i denne samtalen og avklare praktiske spørsmål rundt gravferden, som valg av salmer, soloinnslag og lignende.
 

Tilbake