Gravlunder


I Norge er gravlundene ofte lagt i forbindelse med ei kirke. Om det finnes ei kirke der kalles det gjerne en kirkegård. Her er en oversikt over våre gravlunder:

Bentsjord - Breivikeidet - Brensholmen - Elverhøy - Elvestrand - Finnkroken - Gåsvær - Håkøybotn - Henrikvik - Hillesøy - Kobbvågen - Leirbakken - Lakselvbukt - Lavangen - Mjelde - Oldervik - Sandnessund - Straumsbukta - Strømsnes - Tromsdalen - Tromsø - Vangberg

 

Ønsker du å finne en spesifikk grav? Det kan du gjøre her:

> SØK PÅ GRAVPLASS


Stell av grav
For den som ønsker det, påtar vi oss stell av gravstedet. Vi vil i år 2020 ha ansvaret for stell av omlag 650 gravsteder og vi vil totalt plante over 6000 blomster på våre gravlunder. Dette gjør oss til en betydelig bidragsyter for å gjøre vår kommune så pen som mulig.

På en gravlund er det viktig at alle bidrar for å holde orden. Det er hver enkelt fester (ansvarlig for gravsted) som skal påse at deres eget sted ser fint ut. Om man ikke vil, eller kan holde blomsterbed pene, så er det en god ide og bare ha plen rundt gravminne. Vi vil da klippe gresset samtidig som vi klipper fellesarealene. Vil man ha blomster men ikke følge dette opp selv kan avtale om gravstell kan gjøres for ett eller flere år.  

Sommerstell
Sommerstell må bestilles før 31.mai. Vi vil da plante sommerblomster, samt vanne, klippe og luke gjennom sommeren
Sommerstell foregår fra ca 23. juni til ut på høsten.Bestilling av sommerstell kan foretas på gravlundskontoret.

Flerårig stellavtale (tidligere kalt Legat)
Det kan inngås flerårige avtaler for inntil 20 år (gravens fredningstid) eller mindre, f. eks 10 år. I slike tilfeller setter gravansvarlig inn et beløp for en avtalt periode på en bankkonto som Gravferdsetaten disponerer. Det innestående beløp blir korrigert for årlige endringer i rente- og prisnivå.  

Dette kan medføre at de avsatte midler blir oppbrukt før avtaleperiodens utløp. Gravansvarlig blir da varslet om at legatkapitalen er brukt opp, og får tilbud om å forlenge gravstellet mot ny innbetaling.

Priser
Vi tilbyr flerårlige stellavtaler og årlig sommerbeplantning av gravsteder.
Pris for sommerbeplantning er kr. 1200,- pr. år. Denne faktureres før utplanting av blomster har funnet sted.

Festeavgifter
Å være fester betyr at du har ansvar for hva som skal skje med gravstedet og minnesmerket. Man kan si at avgiften er en leie av plassen på gravlunden. Mottar du faktura fra oss, er du oppført som fester av et eller flere gravsteder. 

Kommunestyret vedtar størrelsen på festeavgiften. I 2020 er avgiften på 6 780 kr pr. grav, og betalingen gjelder for 20 år. Dette tilsvarer 339 kr pr år. Skulle du ønske å betale for en kortere periode enn 20 år så er dette mulig. Er fakturaen på 13 560 kr, betyr det at du er fester av en dobbeltgrav.

Da flere av gravlundene i Tromsø by er fulle, er det for mange viktig å feste et gravsted. I dag velger om lag halvparten av Tromsø kommunes innbyggere kremasjon, og som fester av et gravsted har man tilgang til å sette ned inntil til 6 urner pr. kistegrav. På denne måten er det mulig å få et familiegravsted som kan være fint, samt rimeligere og lettere å holde i orden. 

Å være fester er selvsagt frivillig. Om du ikke lenger vil beholde gravstedet, så kan du ta kontakt med oss slik at vi kan registrere dette. Gravstedet vil da kunne bli gjenbrukt av andre når gravfreden er gått ut. Gravfreden er som regel 40 år, og i noen tilfeller på Elverhøy gravlund 60 år.

Opphør av feste og gravminner? Her finner du oppdatert informasjon:

> LOV OM GRAVPLASSER, KREMASJON OG GRAVFERD (GRAVPLASSLOVEN)

Spørsmål? Kontakt gravlundskontoret: Telefon 77 60 50 90 (mandag til fredag, kl. 09.00 til 14.00), eller på epost: post@kirken.tromso.no

 

Tilbake