Hvordan registrere ønske om dåp


Menighetene i Tromsø har elektronisk dåpspåmelding, men på grunn av overgang til nytt system er dette ikke mulig før mandag 2. oktober 2023. Skjemaet nedenfor kan for tida ikke brukes.

Man kan også ringe kirkekontoret på 776 05090 (sentralbord, man.-fre. kl. 9-14).

Det kan være lurt å ordne/finne fram en del opplysninger på forhånd: fullt navn og personnummer til dåpsbarnet og foreldre samt fullt navn til fadderne. I skjemaet spørres det imidlertid bare om antall faddere. Faddernes navn oppgis etter at dåpen er bekreftet per mail fra kirkekontoret. I denne mailen blir det også spurt etter faddernes fulle navn, men kirkekontoret trenger ikke adresse eller personnummer til dem.

For faddere gjelder at det må være minst to (som også er til stede under dåpen). Som maksimum antall faddere anbefaler vi seks. Alle faddere må være minst 15 år gamle (eller ha begynt med konfirmantundervisning), og de må være medlem, enten av Den norske kirke eller av et annet kristent trossamfunn som ikke forkaster barnedåp. Eventuelle spørsmål ang. faddere avklares i dåpssamtalen med presten.

NB: Skjemaet skal også brukes ved stadfestelse av dåp.