Konfirmasjon i kirka


Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror. Å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller bare er nysgjerrig.

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen.

Hvert år er det i underkant av 500 tenåringer som velger å konfirmere seg i Tromsø. I løpet av året får du lære om den kristne tro, hvilken betydning den har for samfunnet vi lever i, kirken vår og for oss selv. For å bli konfirmert må man være døpt. Dersom du ikke er døpt kan du likevel delta i konfirmantforberedelsene. Hvert år er det noen som velger å bli døpt i løpet av konfirmasjonstiden.
Du kan velge om du vil bli døpt alene eller sammen med andre konfirmanter. Utover dette stilles det ingen krav til deg som konfirmant, annet enn at du prioriterer å delta på samlingene, og er motivert for dette! Det gis også et tilbud som er spesielt tilrettelagt for ungdommer med spesielle behov i vår menighet.

Når tiden nærmer seg for påmelding til konfirmasjon vil hver enkelt menighet legge ut informasjon om dette. Mht dager og tider for konfirmasjoner 2021, presenteres disse av den enkelte menighet, og interesserte kan ta direkte kontakt. 

Ansvarlige i de respektive menighetene er:

  • Hillesøy, Kvaløy og Sandnessund menigheter: Helle Beate Langhaug helle.langhaug@kirken.tromso.no
  • Grønnåsen menighet:                                              Mari Johanne Dahl mari.johanne.dahl@kirken.tromso.no
  • Tromsøysund og Ullsfjord menigheter:              Cathrine Kjeldsberg Cathrine.Kjeldsberg@kirken.tromso.no
  • Elverhøy menighet:                                                  Jill Sæterbø Kjølaas jill.kjolaas@kirken.tromso.no
  • Kroken menighet (konfirmasjon på høsten):       Inger Lise Damli Lohne inger.lohne@kirken.tromso.no 
  • Domkirken menighet:                                             Sindre Mathias Hasselknippe sindre.hasselknippe@kirken.tromso.no, og                                                                                                                           Gry Dørnberg Olsen gry.olsen@kirken.tromso.no

Har du spørsmål? Kontakt en av nevnte over. Telefonnummer finner du på menighetssidene, trykk lenken under for å finne.