Konfirmasjon i kirka


Hvert år er det i underkant av 500 tenåringer som velger å konfirmere seg i Tromsø. I løpet av året får du lære om den kristne tro, hvilken betydning den har for samfunnet vi lever i, kirken vår og for oss selv. 

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen.

KLIKK HER FOR Å LESE OM KONFIRMANTÅRET 2024/2025

Dåp og konfirmasjon hører sammen
For å bli konfirmert må man være døpt. Dersom du ikke er døpt kan du likevel delta i konfirmantforberedelsene. Hvert år er det noen som velger å bli døpt i løpet av konfirmasjonstiden. Du kan velge om du vil bli døpt alene eller sammen med andre konfirmanter. Utover dette stilles det ingen krav til deg som konfirmant, annet enn at du prioriterer å delta på samlingene, og er motivert for dette! Det gis også et tilbud som er spesielt tilrettelagt for ungdommer med spesielle behov.

Elektronisk påmelding
Når tiden nærmer seg for påmelding til konfirmasjon vil hver enkelt menighet legge ut informasjon om dette. Påmeldingen er elektronisk via et skjema her på nettsiden. Du finner påmelding og relevant informasjon ved å klikke deg inn på den enkelte menighets konfirmasjonssider eller ved å ta direkte kontakt. 

 

Ved å klikke på lenken under, får du en oversikt over alle menighetene:

 

Født i 2010? Slik blir konfirmantåret 2024/25

Kirkene i Tromsø kommer snart med informasjon for konfirmantåret 2024/25. Vi jobber kontinuerlig med tilrettelegging og ønsker at alle som ...

Les mer
Ungdommer i benkerader

Født i 2009? Slik blir konfirmantåret 2023/24

Kirkene i Tromsø jobber med å få på plass informasjon for konfirmantåret 2023/24! Nytt for 2024 er en egen samiskspråklig konfirmasjonsguds...

Les mer
Bilde av jente i samisk kofte og person i hvit kappe

Samisk konfirmasjon

Også til neste år tilbys en samiskspråklig konfirmasjonsgudstjeneste - for hele byen. Konfirmanten følger ordinær undervisning i sin menig...

Les mer

Ti gode grunner til konfirmasjon i kirka

Her er ti gode grunner konfirmanter oppgir når de velger kirkelig konfirmasjon.

Les mer