Påmelding til dåp/stadfestelse av dåp


Det kan være lurt å finne frem dåpsbarnets fødselsnummer (11 siffer), i tillegg til enten mors eller fars mobilnummer.

For å starte utfyllingen må dåpsbarnets fødselsnummer (11 siffer) legges inn, sammen med mobiltelefonnummer til enten mor eller far.
Dere vil motta en kode på sms for å gå videre i prosessen. 
Velg kirke og dato der det er ledig plass.

Det er ikke mulig å foreta påmelding til dåp (eller stadfestelse) før barnet er født.

I første omgang er det nok å fylle ut navn på barnet og kontaktinformasjon til en av foreldrene. Har dere ikke bestemt navn på barnet, kan dere likevel sende påmeldingen, ved å la feltet stå tomt.
Dåpsattest kan ikke utstedes hvis ikke barnets navn er godkjent i folkeregisteret.
Etter at dato for dåpen er bekreftet, kan dere senere gå til "Jeg vil åpne en registrering", og oppdatere innholdet med for eksempel faddere.
Bruk samme fødsels - og telefonnummer som ved første innlogging.

NB! Hvis dere ønsker å endre dato eller har spørsmål ang. påmeldingen, ta kontakt med oss på e-post: post@kirken.tromso.no  eller telefon: 77 60 50 90.

Dersom dere ikke finner ledig tidspunkt for dåp på ønsket dato, vennligst kontakt oss på post@kirken.tromso.no.
Vi vil så godt som mulig legge til rette for deres ønsker. 

Hvis dere ikke har alle opplysningene, kan dere likevel lagre og sende forespørselen.
Dere kan legge inn resten av opplysningene på et senere tidspunkt ved å klikke på "Jeg vil åpne en registrering". (Detaljer om barnet og én forelder må legges inn for å kunne lagre og sende forespørselen)

Stadfestelse av dåp

Skjemaet skal også brukes ved påmelding til stadfestelse, det vil si for barn som har blitt døpt hjemme eller eventuelt også på et sykehus. Her ber vi om at dere legger inn i kommentarfeltet at det dreier seg om en stadfestelse, og at dere også oppgir dato og sted for hjemmedåpen samt navnene til vitner. Dere kan også ringe oss og gi oss disse opplysningene om hjemmedåpen.

 

Tilbakemelding/svarmail

Når dere har sendt forespørselen ang. dåp eller stadfestelse, vil dere etter 1-3 virkedager få en e-post med bekreftelse på at ønsket tidspunkt er ledig.

Hvis dere en uke etter å ha sendt inn forespørselen enda ikke har fått noe tilbakemelding fra oss, ber vi dere sjekke i deres søppelboks og ringe oss hvis dere ikke finner noen svar der heller.