En samtale om fellesskap


Mange filmer på årets filmfestival berører temaet fellesskap. Etter annerledesåret 2020 har dette temaet blitt aktualisert på nye måter.

EN SAMTALE OM FELLESSKAP

Bygger samfunnet vi lever i opp under en forestilling om at enhver er sin egen lykkes smed – eller er solidaritet og fellesskap mer enn ord i festtaler? Hva gjør det med oss når vi mister det vante dagliglivet? Mennesker er permittert, har mistet sine jobber eller jobber hjemmefra. Hva har dette gjort med oss, og vender vi tilbake til den gamle hverdagen når vaksinen er distribuert? Fellesskap er også et nøkkelord i mange tros- og livssynssamfunn. Hva betyr fellesskap i kirken? Kan digitale løsninger erstatte møter ansikt til ansikt?

Samtalen skjer i Tromsø domkirke med • Festivalsjef Lisa Hoen • Politisk rådgiver, medlem av Nord-Hålogaland bispedømmeråd Kari Helene Skog • Førsteamanuensis i medisinsk filosofi Åge Wifstad.

Samtaleleder er Egil Pettersen, tidligere TV2-journalist.

 

SAMTALEN KAN FØLGES på denne nettsiden fredag 22. januar kl. 13, og blir liggende her.

 

Tilbake