INGRID BJERKÅS WEBINAR 17. MARS


Velkommen til et spennende webinar om Ingrid Bjerkås (Foto: Reiner Schaufler)

 

 

I 2021 er det 60 år siden Ingrid Bjerkås, Norges første kvinnelige prest, ble ordinert til prestetjeneste i Berg på Senja i Nord-Hålogaland bispedømme. Dette skjedde 19. mars 1961 i Vang kirke på Hedmark. Hun ble innsatt 6. mai samme år i Berg kirke på Skaland.

Kirkelig utdanningssenter nord (VID vitenskapelige høgskole), Grønnåsen menighet og domprosten i Tromsø starter fra 2021 et årlig seminar, oppkalt etter Ingrid Bjerkås. Dette er et seminar som vil ta opp ulike tema i Ingrid Bjerkås sin ånd; kvinners prestetjeneste, presterolle, kall, kirkas tilstedeværelse i lokalsamfunn, embete og åndelighet, spiritualitet, kamp mot høyreekstremisme, kirkas rolle i Nord-Norge, kjønnsinkluderende språk og mange andre tema.

Program 2021

Det første seminaret 17. mars, blir et halvdagsseminar (webinar) som strømmes på zoom, sendt fra Grønnåsen kirke, som i 2021 har 25 års jubileum. 

08.30: Åpning

08.35.-09.30: Kvinnesak og kall. Foredrag ved dekan og professor ved Teologisk fakultet ved UiO, Aud Tønnessen

09.30.-09.45: Pause

09.45.-10.45: Postmodernistisk analyse av Ingrid Bjerkås sine prekener. Foredrag ved førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole, avdeling KUN, Sigríður Guðmarsdóttir

10.45.-11.00: Pause

11.00.-12.00: En samtale om kvinnelige presters arbeidsmiljø v/Norsk kvinnelig teologforening (NKTF). Er alt greit nå? Vi som kvinner har fått bekreftet at vi er rett kallet prester. Vi har samme rettigheter som kollegaer av samme kjønn, så da burde jo alt være fint? Eller?

Innledninger ved Herborg Finnset, Hilde Fylling, Julie Schjøth og Hilde Marie Øgreid Movafagh. Liv Arnhild Romsaas, leder i NKTF, vil lede samtalen.

12.00. Avslutning

Arrangørkomité Sigríður Guðmarsdóttir (leder), Ann Christin Elvemo og Stig Lægdene (sekretær).

Påmelding

For å kunne delta på webinaret må en ha meldt seg på til stig.legdene@kirken.tromso.no innen 15. mars kl. 12.00. Lenke på zoom sendes deltakerne. Det vil være anledning til å delta i diskusjoner og samtale. Oppgi mailadresse, navn og telefonnummer. Informasjonen oppbevares med formål å sende ut informasjon om kommende Ingrid Bjerkås seminarer. Ønskes en at personopplysninger blir slettet, gi beskjed om det.  Webinaret er gratis.

Ingrid Bjerkås

14. april 1961 ble Ingrid Bjerkås utnevnt til sokneprest i Berg prestegjeld i Nord- Hålogaland bispedømme av kong Olav, som første kvinne i Norge. Hun ble ordinert 19. mars i Vang kirke i Hamar bispedømme. Motstanden mot henne fra de fleste biskopene og toneangivende kirkelige miljøer, var meget kraftige.  Kampanjer mot henne ble igangsatt.  Utnevnelsen skapte stor oppmerksomhet i media.

10 dager etter ordinasjonen reiste Ingrid og mannen hennes, Søren Bjerkås, nordover. De stoppet både i Trondheim, Bodø og Tromsø på vei til Senja. Dette ble en festreise med mange besøk, middager og festligheter. De tok lokalbåten fra Tromsø, og folk som var til stede, forteller at hun reiste fra byen mens Alltid freidig ble sunget fra kaia.

28. april ankom de Senja.  Ingrid Bjerkås ble innsatt som prest 6. mai, to dager før hennes 60 års dag. 

Berg var et krevende prestegjeld med to sogn, store avstander, sjøreiser, søtten prekensteder og sju kirkegårder. Ingrid Bjerkås var en svært nærværende prest for folket på Senja. Hennes virkeområde var bredt, bl.a. startet hun realskole på Skaland. Selv om noen var skeptiske til kvinnelig prest i begynnelsen, ble hun svært godt mottatt og verdsatt på Senja. Fortellingene om henne og betydningen hun hadde, har levd videre til vår tid.

Bjerkås virket som prest på Senja til sommeren 1965 da Søren døde. Etter dette var hun prest på Martina Hansens hospital i Bærum til hun gikk av med pensjon i 1971.

Hun skrev selvbiografien Mitt kall i 1966.

Under 2. verdenskrig hadde Ingrid Bjerkås vist stort mot og bemerket seg ved å på egenhånd ta til motmæle mot både okkupasjonsmakten og Quisling. For dette ble hun plassert på Grini fangeleir i om lag et år.Ingrid Bjerkås levde fra 1901-1980.

Professor Aud Tønnessen skrev biografien Motstandskvinnen som ble vår første kvinnelige prest i 2014 (Pax forlag).

50 års jubileet for Ingrid Bjerkås ble feiret med store markeringer i Hamar bispedømme og på Senja. I den forbindelse ble hennes prekener publisert i boka Noen underlige ord. Prekener av Ingrid Bjerkås (Genesis 2011), red. Uni Bjerkås, Som en krone på hodet. Fortellinger om kvinners prestekall av Mari Saltkjel (Verbum forlag 2011,) og boka Hun våget å gå foran. Ingrid Bjerkås og kvinners prestetjeneste i Norge (Verbum forlag, 2011), red. Bjørg Kjersti Myren og Hanne Stenvaag.

Det ble laget et times dokumentarprogram om Ingrid Bjerkås av NRK, sendt 1. juledag 2012, lenke: https://tv.nrk.no/program/DNPR66000011.

Tilbake

 
 

Prostiprest 2 i Tromsø domprosti

Det er ledig 100 % stilling som prostiprest i Tromsø domprosti. Vi søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i prostiet.  Stil...

Les mer

 

Prostiprest i Tromsø domprosti

Det er ledig 100 % stilling som prostiprest i Tromsø domprosti. Vi søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i prostiet.  Stil...

Les mer