Informasjon, priser og musikk


Her finner du informasjon om fremgangsmåte, gebyrer og regler for sang og musikk samt informasjon om utevielser.

Sjekk ledige datoer og kirker for vielse via våre nettsider ved å trykke på linken «Jeg vil gjøre en ny registrering». Tilgjengelige kirker/datoer for vielser legges ut 1.november hvert år. Det vil da være mulig å sjekke og bestille vielser inntil to år frem i tid. 
Vi behandler forespørsler fortløpende og sender e-post til brudeparet med bekreftelse.

Det er også mulig å ta direkte kontakt med kirkekontoret på 77 60 50 90 (mandag til fredag, kl. 09.00-14.00) ved eventuelle spørsmål.

Gebyr:
Dersom minst en av brudefolkene har bostedsadresse i Tromsø kommune og minst en av dem er Dnk-medlem, vil vielsen vil være gratis.
Hvis derimot ingen av brudefolkene har bostedsadresse i Tromsø kommune eller ingen av brudefolkene er Dnk-medlem på vigselstidspunktet, koster vielsen 9 000 kr (Domkirken, Elverhøy kirke og Tromsdalen kirke) og 8 700 kr (alle andre kirker).
Satsene gjelder for vielser i inneværende år og faktureres i etterkant av vielsen. 

Ved avbestilling eller endring
Ved avbestilling og/eller endring av kirke eller tidspunkt må vi ha en skriftlig henvendelse. Den sendes til: post@kirken.tromso.no.
Dere kan ikke selv avbestille eller endre tidspunkt via nettportalen.
Det er nødvendig å melde fra til oss så fort som mulig for å få registrert endringen, slik at det aktuelle tidspunktet blir frigjort for andre.

Vielsessamtale
Presten tar kontakt med dere for å avtale tidspunkt for en vielsessamtale når bryllupsdagen nærmer seg. I denne samtalen går dere bl.a. igjennom det praktiske som skal skje under selve seremonien i kirken.

Regler for salmer og musikk
Musikken er for mange en viktig del av vielsen.
Kantorene i Tromsø har høy faglig kompetanse og bidrar gjerne med råd om musikk- og salmevalg, slik at seremonien blir en god opplevelse.
Salmer og sanger avtales på forhånd med forrettende prest, og det er organistens/kantorens ansvar å godkjenne det musikalske
stoffet som skal brukes ved vielsen.
I kirkene i Tromsø brukes det bare levende musikk, dvs. ikke avspilt musikk som for eksempel fra telefon, CD osv.

Med mindre dere ønsker å bruke solister som skal akkompagneres av en av våre organister, kreves det ingen gebyr for en kirkelig vielse dersom minst en av dere har folkeregisteradresse her i Tromsø.
Akkompagneres det til ett musikkstykke, er gebyret 750 kr. Ved to stykker med akkompagnement er gebyret 1250 kr, og ved tre framføringer 1500 kr.
Dette faktureres i etterkant av vielsen.

Alt angående spesielle musikkønsker/øvingstid avtales direkte med organisten.
Vennligst ta kontakt tidsnok og direkte med organisten ang. deres musikkønsker.
Hvem som er organist, finner dere ut ved å ringe kirkekontoret.

Utevielse:

I Den norske kirke kan man bare gifte seg i en kirke eller på et annet sted som er godkjent av biskopen til vielse. Gjennomføringen av vielsen avtales med den aktuelle presten. 
Planlagte utevielser på godkjente steder kan ikke flyttes innendørs. Derfor bør man ha en løsning for dårlig vær.
Ved utevielser stiller kirken kun med prest, og man kan selv ordne med musiker hvis man ønsker det. Dessusen må man selv ordne med en form for alter, kors eller lignende.
Det kan også være lurt å ha med noe som paret kan knele på når presten ber for brudeparet.

Vil dere gifte dere i utlandet?
Ønsker dere informasjon om hva som kreves for å gifte seg i utlandet, se: skatteetaten.no.

Tilbake