Viktige skjema


Her finner du lenker til skjema og viktig informasjon for inngåelse av ekteskap.

Her kan dere laste ned nødvendige skjema for ekteskapsinngåelse i Den norske kirke. Både brud og brudgom skal fylle ut skjemaet «Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene». Ved navneendring skal det sendes Meldingsskjema for navneendring til Folkeregisteret. Forloverne fyller ut en "Forlovererklæring". De som skal gifte seg i utlandet, må ordne papirene i Norge. Nødvendige skjema fås også på Skatteetaten.

Skatteetaten undersøker om de som vil gifte seg, oppfyller vilkårene for ekteskap.
På Skatteetaten finner du «Veien til ekteskapet – Steg for steg». Lenke til denne finner du HER.

Når saken er ferdig behandlet, får dere melding om å logge dere inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten som bekrefter at dere kan gifte dere.
Prøvingsattesten skal sendes videre til kirkekontoret: post@kirken.tromso.no
Vi bør helst ha mottatt prøvingsattesten en måned før vielsen, men seneste frist er siste virkedag før vielsen.
Vær oppmerksom på at attesten er gyldig i kun fire måneder etter utstedelsen.

Tidligere ekteskap
Dersom noen av brudefolkene har vært gift tidligere, og Skatteetaten ikke har registret skilsmisse eller dødsfall, må personen legge fram dokumentasjon på at ekteskapet er opphørt. Utenlandsk skilsmissebevilgning eller dom må først godkjennes av fylkesmannen. Den som har vært gift, og som levde i formuesfellesskap da ekteskapet opphørte, må i visse tilfeller ha erklæring fra tidligere ektefelle om status i skiftet.

Utenlandske statsborgere
En utenlandsk statsborger som ikke er fast bosatt i Norge, må framlegge attest fra offentlige myndigheter i hjemlandet som beviser at det ikke er noe til hinder for inngåelse av ekteskap. I tillegg er det nødvendig med dokumentasjon på oppholdstillatelse hvis man ikke allerede har arbeidstillatelse eller bosettingstillatelse.

Vielsesattest
Skatteetaten utsteder den endelige vielsesattesten etter vielsen. Denne sendes via Altinn. Presten gir paret en underskrevet kopi av prøvingsattesten som en midlertidig vielsesattest.

Tilbake