Slik foregår vielsen


Brudeparet kan være aktivt med i planlegging og gjennomføring av vielsesseremonien og på den måten sette sitt personlige preg på den.

Dette gjelder både inn- og utgangsprosesjon, valg av bibeltekster, salmer, musikk og eventuelt tenning av lys.
Dere kan være med på å bestemme rammene rundt ekteskapsløftet, overrekkelsen av ringer og forbønnen for brudeparet. Det er også mulig med kulturelle innslag som understreker brudeparets bakgrunn.

All planlegging må skje i samarbeid med prest og organist.
Disse har ansvar for å godkjenne innholdet i seremonien.

Programhefte
Hvis dere ønsker å bruke et programhefte, er dere selv ansvarlig for å lage dette.

Brudeparets entré
Det er flere tradisjoner for inngangsmarsj. Brudeparet kan for eksempel gå inn sammen.

Skal det være brudepiker og brudesvenner i inngangsprosesjonen/inngangsmarsjen, må dette avklares på forhånd. Det er også anledning til å ha en større prosesjon med forlovere og prest. Inngangsprosesjonen skal ende ved alteret.

Skriftlesning, salmer og taler 
Etter inngangsprosesjon og velkomstord er det en felles salme og/eller solosang før skriftlesning og tale. Familie og venner som ønsker å delta i seremonien, kan for eksempel lese fra Bibelen. Etter talen er det gjerne en salme eller et musikkinnslag før selve vielseshandlingen.

Tilbake