Ledig jobb som kateket i Grønnåsen kirke!


Noe for deg? Ledig 100 % fast stilling som kateket/menighetspedagog i Grønnåsen kirke

Grønnåsen menighet er åpen, inkluderende og involverende og vil være en mangfoldig og tydelig folkekirke. De arbeider målrettet med gudstjenesten og har et rikt musikalsk miljø knyttet til gudstjenestelivet. Det legges stor vekt på involvering av voksne, barn og unge og de har mange medliturger i alle aldre. Dette er en sangglad menighet og har kirkekor, guttekor og barnekor som sentral del av menighetsarbeidet.

Grønnåsen menighet ønsker seg en engasjert person som blant annet kan lede og være faglig ansvarlig for menighetens trosopplærings- og undervisningsarbeid, lede konfirmantarbeidet og rekruttere- og følge opp frivillige.

Interessert?

Les mer og søk på stillingen her

Tilbake