Sannhet og forsoning - samtalekveld i Elverhøy kirke


Velkommen til en samtale i Elverhøy kirke tirsdag 7.november kl.19.00. Vi spør: «Hva har skjedd siden rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen ble lagt fram?

Domprost Stig Lægdene i samtale med gjester fra politikk, samfunn og kirke. Musikk: Manne (Herman Rundberg). 
I samtalen deltar:
Kari Helene Skog (AP-politiker og kommunerepresentant i Tromsø)
Laila Lanes (Nrk-journalist og forfatter av boka "To prosent norsk")
Kristina Labba (Generalsekretær i Samisk kirkeråd)
May Line Angell (sokneprest i domkirken menighet-Tromsø)
Line Skum(universitetslektor i diakoni ved KUN-VID)
Samtalen ledes av Stig Lægdene (domprost i Tromsø)
Musikk: Manne (Herman Rundberg)
Nataniel Moddy-Lyngstad  (orgel)

 
Tilbake