Allehelgen - for å minnes de døde


Allehelgensdag markeres første helg i november, og er en viktig dag for å minnes de døde. Mange kirker holder åpent denne dagen for å takke for livet som har vært, for samtale, lystenning og for å samles i sorgen og savnet.

Tente lykter

 I ulike minnemarkeringer samles mennesker i takk til Gud for livet som har vært og i fellesskap i sorgen og i savnet. I Den norske kirke markeres allehelgen 4. og 5. november 2023. 5. november er allehelgenssøndag. 

Noen markerer dagen med minnegudstjeneste, andre holder kirkerommet åpent, legger til rette for samtale og for lystenning – det finnes mange ulike måter å markere dagen på.

Se hva som skjer i kirken nær deg ved å gå inn i vår kalender.

Tilbake