BRYT TAUSHETEN: Fagdag for verdighet 22.november


Fagdagen er et samarbeid mellom ulike aktører i Tromsø som jobber sammen for å sette et økt fokus på den vold og urett som mennesker utsettes for; lokalt i byen vår, i resten av landet og globalt. Se program og meld deg på:

Sommerfugl

 

Påmelding innen 20.november til Gry Heggås Jensen 
mail: Gry.jensen@kirkens-sos.no

22. november 2023: PROGRAM RØDBANKEN
10:00 kaffe og prat
10:10 Åpning

10:15  HVORFOR REAGERER NOEN PÅ URETT? Kort intervju med Tommy Olsen som har dokumentert antall flyktninger og immigranter over Egeerhavet siden 2015. Som en konsekvens er han siktet av greske myndigheter for å tilhøre en kriminell organisasjon som driver menneskesmugling i området.

10:45 SAMTYKKELOVEN. 
Patricia Kaatee; politisk rådgiver i Amnesty International
Hva skjedde med samtykkeloven sett i lys av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress’ rapport Om vold og overgrep i den norske befolkningen? nkvts.no/content/uploads/2023/03/NKVTS_Rapport_1_23_Omfang_vold_overgrep.pdf
 
11:15 PAUSE
 
11:30 HVA SKJER NÅR MAN ANMELDER VOLD OG OVERGREP I TROMSØ?
Christin Tirian; Støttesenteret for kriminalitetsutsatte, 
og evt en representant fra Voldtekstmottaket
Hvem møter man når man anmelder? Hva skjer? Prosess og oppfølging.
 
12:15 - 13:00  LUNCH
13:00 PANEL - Synd, skyld og skam. Tilgivelse. 
Hva er skam? Hvorfor skammer utsatte seg? Plassering av ansvar. Hvem har gjort noe galt? Forventningen om tilgivelse. Skal alle ting tilgis? Hva når man ikke kan tilgi? Det finnes ikke et svar på den riktige måten å gå videre på.
Birgit Lockertsen;  bymisjonsprest og daglig leder Kirkens Bymisjon Tromsø; Hva er tilgivelse? Når den utsatte kommer til presten, full av skam fordi overgrep skjedde! Hvor plasseres ansvaret? 
Solveig Nordløkken Krupka; sosialfaglig medarbeider, Krisesenteret for Tromsø og omegn.
Hvordan jobbe med skyld og skam i møte med voldsutsatte på Krisesenteret? 
Evelyn Bentzen; 80 år gammel tidligere leder ved Krisesenteret. 
Hvordan bære andres skamfulle historier? Hva skjer med den andres fortelling når tiden går?
Ramesh Jørgensen; SMISO Når menn blir misbrukt. Skammer en kvinne og en mann seg på samme måte? 

PROGRAM DOMKIRKA
14:00 TEATERFORESTILLINGEN  DOAJVVO – HÅP 
v/ Turneteateret i Trøndelag/ Ronja-Katrin Larssen
Hennes mor var en av 11 som stod frem, da det kom lys på overgrepssaken i Tysfjord sommeren 2016. Her er forestillingen som forteller om hvordan det er å vokse opp i skyggen av en hemmelighet, i arven mellom mor og datter. Dette er fortellingen om hvordan hun velger å leve. Vi følger hennes musikalske reise, fra mørke til lys. Fra lengsel, spørsmål og tvil. Her følger vi veien hun går, fra angst og anger til Doajvvo – håp.

19:00 MESSE FOR VERDIGHET Tromsø domkirke
 
Gudstjeneste mot vold mot kvinner, i senere år kalt Messe for verdighet er blitt feiret i Tromsø hvert år siden 2007 i tilknytning til den internasjonale dagen mot vold mot kvinner, 25.november. Denne gudstjenesten blir holdt fordi vi vil snakke høyt om at vold og overgrep ikke er rett! I alle år har dette vært en gudstjeneste hvor dette temaet løftes frem for folk og Gud, og hvor all urett plasseres, samtidig som håpet holdes frem. Denne gudstjenesten har vært kirkas mulighet til å snakke sant om vold og overgrep.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men vi trenger påmelding pga innkjøp av mat.
Deltakere på fagdagen er garantert plass fremst i kirka på teaterforestillingen. Forestillingen er åpen for alle så lenge det er plass.
  
PÅMELDING TIL:
Gry Heggås Jensen 
mail: Gry.jensen@kirkens-sos.no  

Påmeldingsfrist: 
20.nov 23
 

Tilbake