Inviterer til barnehagevandring i domkirka


I disse dager går det ut invitasjoner til barnehager i Tromsø domkirke menighet om å være med på en vandring gjennom juleevangeliet - i kirka! 

Illustrasjon av Tromsø domkirke i friske farger og med trær og engler

Bilde: Illustrasjon av Tromsø domkirke i jula. Gry Dørnberg Olsen

Det er en fin tradisjon som år etter år har gledet og forundret mange barnehagebarn før jul. Det sier Menighetspedagog Gry Dørnberg Olsen om barnehagevandringene i kirka.

- For de som ikke vet hva det går ut på, så kan jeg fortelle følgende: Ansatte i staben, det være seg prester, diakoner eller andre, legger til rette for en fysisk vandring gjennom juleevangeliet i kirka. Her snakker vi fullt kostyme, med både engler, gjetere, vertshuseier og keiser. Og hvis barnehagebarna vil, så kan de selv få være med å spille rollene!

Juleevangeliget følger et fast manus, der Keiser Augustus og hans skriver tar i mot barna, forteller om vandringen mot Betlehem, og så må alle barna skrive seg inn i mantallet, forteller Gry. - Det er både litt alvor og spenning over dette! Så er det hele i gang, det kommer engler som synger, gjetere som forteller og Jesusbarnet blir til slutt lagt i krybben. Så pleier vi å avslutte med sang. Utrolig stemingsfullt! Og populært, må jeg legge til! Så det er fint å være ute i god tid.

Barnehagevandringene foregår på disse datoene:

Mandag 11.12.

Klokkeslett:

09.00
09.45
10.30
11.15
12.00

Tirsdag 12.12.

09.00
09.45
10.30
11.15
12.00

Vi trenger å vite hvor mange som kommer - voksne og barn i hver avdeling.

Påmelding eller informasjon:

Sindre Hasselknippe, Kapellan Tromsø domkirke
Telefon: 936 11 120   E-post: sindre.hasselknippe@kirken.tromso.no

Tilbake