Tromsø domkirke med flest besøkende i Nord-Norge


I snitt økte besøket i domkirkene på julaften med ni prosent. Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet, mener at uro i verden kan være en av årsakene.

Bilde av kirken i mørket bak tre med lyslenke

Julaftengudstjenestene i landets domkirker har fått et solid oppsving i antall besøkende. Det viser foreløpige tall som Kirkerådet har innhentet.

Samlet økte besøket i landets elleve domkirker på julaften med ni prosent. I åtte av elleve domkirker var det økning i forhold til julen 2022. Økningen for disse åtte domkirkene var 17 prosent.

Aller størst økning hadde de i Stavanger, der 34 prosent flere enn forrige jul oppsøkte en av gudstjenestene på julaften i St. Petri kirke. 

– Det er mye uro i verden, og kanskje er det derfor mange har søkt til kirken i julen, sier Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet.

Domkirkene har inntil fem gudstjenester på julaften, noen har morgenmesse, alle har gudstjenester tidlig ettermiddag og det er midnattsgudstjenester. Det er nøye planlagte gudstjenester, og de er ofte tilpasset ulike målgrupper, for eksempel småbarnsfamilier.  

– Domkirkene har høy kvalitet på musikken og forkynnelsen. De er til stede med bygninger og kirkeklokker, de ligger midt i byen og betyr både høytid og åpenhet. Man kan komme inn rett fra gata og tenne lys, høre en konsert eller delta på en gudstjeneste, sier kirkerådslederen.

St. Petri i Stavanger har sammen med Tromsø domkirke over 32 prosent økning mens Fredrikstad har over 22 prosent økning. De øvrige domkirkene med mellom 12 og 17 prosent økning er Nidarosdomen, Bergen domkirke, Oslo domkirke, Tønsberg domkirke og Hamar domkirke. Kristiansand domkirke hadde like mange besøkende, mens Molde domkirke og Bodø domkirke hadde nedgang på henholdsvis 17 og 12 prosent. 

Tall for oppslutning på julaftengudstjeneste for hele landet, blir kjent først 15. mars.

Tilbake