Litt alvor og mye glede på samefolkets dag


Samefolkets dag feires med gudstjeneste i Tromsø domkirke 6. februar kl 19.00. - Det vil handle om glede, men også om utfordringer, sier domprost Stig Lægdene.

Portrett av Stig Lægdene og samisk flagg

Bilde: Stig Lægdene inviterer til feiring av Samefolkets dag i domkirka. Foto: Gry Dørnberg Olsen

 

Gudstjenesten er åpen for alle som ønsker å være med på feiringen: - Prekenen blir på norsk, men det blir samiske innslag. Blant annet samiske salmer, som Gitu og Mu áltár várrin, blant flere. Og selvfølgelig Samefolkets sang, legger domprosten til. 

Ikke bare en festtale
Selv om det er feiring og dagens tekst handler om å elske Gud og elske din neste som deg selv, mener han det er viktig at prekenen ikke bare blir en festtale:  - Det er mye på spill nå. Vi kommer nok ikke utenom rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen, samt Fosen-saken, mener han. - Hvor står vi, hva blir veien videre? Samtidig som man har oppnådd mye, er det mer i spill. Hva er realitetene?, spør Lægdene.

Men dagen er først og fremt en feiring, understreker domprosten: - Jeg ser frem til å ønske velkommen til en flott gudstjeneste i domkirka, med fine innslag, god musikk og stemning, avslutter han. 

Deltakere:

Stig Lægdene, domprost: preken
Karl Yngve Bergkåsa: liturg
Inga Marie Norstrand: medliturg

Tonje Braaten: organist og musikalsk ansvarlig

Kristin Mellem: fiolin og sang

 

Tilbake