Program for samisk kirkeliv i Tromsø våren 2024


Den norske kirke i Tromsø tilbyr gudstjenester og andre arrangementer på samisk. Vi kan også tilby dåp og vielse på samisk, eller med noe samisk språk, om vi kontaktes i god tid. Også i begravelser kan noe samisk språk inngå. Her finner du programmet på både norsk og samisk, både som tekst i saken, men også som PDF for nedlasting. 

 

PDF: Samisk kirkeliv i Tromsø - Våren 2024

PDF: Sámi girkoeallin Romssas – Giđa 2024 prográmma

Sámi girkoeallin Romssas – Giđa 2024 prográmma

Ođđajagimánus

Doaimmat 5.-8. klássahasaide
Ođđajagimánu 28. beaivvi dii. 12.00-18.00, Sállira girkus.  Norgga girku oskuoahpahusdoaimmat.
Dieđiheapmi: www.kirken.tromso.no (Sállira searvegoddi).
Beasat njorostallat, duddjot, málestit, lávostallat ja eambbo. Eahkes lea sámi-dáru ipmilbálvalus.

Sámi-dáru ipmilbálvalus
Ođđajagimánu 28. beaivvi, dii. 17.00. Sállira girkus. Suohkanbáhppa Gaute Norbye ja K.Y Bergkåsa.

Guovvamánus

Sámi álbmotbeaivveipmilbálvalus
Guovvamánu 6. beaivvi dii. 19.00, Romssa domgirkus. Domproavas Stig Lægdene (sárdni) ja
K. Y. Bergkåsa. Musihkka: H. Moon ja earát. Ipmilbálvalus lea sihke sámegillii ja dárogillii.

Cuoŋománus

OBS: UTGÅR Sámi sálbmalávlunmálle
Cuoŋománu 14. beaivvi dii. 19.00 Elverhøy girkus.
Mii bovdet lávlut sálmmaid sámi málle mielde. Čalmmustahttin oasážiid Sálbmagirjji šuokŋagirjjis. Musihkkárat Johan M. Skum ja Erlend Karlsen, kapellána Jill S. Kjølaas ja earát.

Miessemánus

Sámi-dáru konfirmašunipmilbálvalus
Miessemánu 25. beaivvi dii. 12.00, Elverhøy girkus. Kapellána Jill. S. Kjølaas ja earát.

Sámi-dáru bearašipmilbálvalus, gásta ja risttašeapmi
Miessemánu 26. beaivvi dii. 11.00 Elverhøy girkus. Dieđit gásta dahje risttašeami tlf. 776 05090 dahje www.kirken.tromso.no siidduin.

Birra jagi
Jus válddat oktavuođa buori áiggis, de fállat vihahemiid, hávdádemiid dahje gásttašemiid/risttašemiid sámegillii buot girkuin Romssas. Váldde oktavuođa:
Tromsø kirkekontor: Skippergata 16A, 3. gearddis. www.kirken.tromso.no Tel: 77605090.

Girku SOS - Davvisámegiel dieđáhusbálvalus
Leago eallin lossat? Čále midjiide anonymalaččat: www.girku-sos.no

 

Samisk kirkeliv i Tromsø våren 2024

Januar

Samisk aktivitetsdag 5.-8.klasse.
Dato: 28.januar. Tid: 12.00-18.00. Sted: Kvaløy kirke. Trosopplæring i Den norske kirke.
Påmelding på nett: www.kirken.tromso.no (Kvaløy menighet). Bli med på en dag fylt med ulike aktiviteter. Lassokasting, duodji, matlaging på bål, lavvo og gudstjeneste. Samme kveld blir det samisk-norsk gudstjeneste.

Samisk-norsk gudstjeneste.
Dato:28.januar. Tid: 17.00. Sted: Kvaløy kirke. Sokneprest Gaute Norbye og prest for nordsamer, Karl Y. Bergkåsa m.fl.

Februar

Samisk-norsk gudstjeneste på Samefolkets dag.
Dato: 6.02. Tid: 19.00. Sted: Tromsø domkirke. Domprost Stig Lægdene (preken) og prest for nordsamer, Karl Y. Bergkåsa. Musikk: Hijoo Moon m.fl.  Samisk og norsk språk.

April

OBS UTGÅR: Sang- og salmetradisjoner i Sápmi.
Dato: 14.04. Tid: 19.00. Sted: Elverhøy kirke. Vi inviterer til salmesang i samisk tradisjon. Vi får smakebiter fra ny samisk spillebok og får synge med i samisk sang- og salmetradisjon. Kantorene Johan M. Skum, Erlend Karlsen og kapellan Jill S. Kjølaas m.fl.  

Mai

Samisk-norsk konfirmasjon.
Dato: 25.05. Tid: kl.12.00. Sted: Elverhøy kirke. Kapellan Jill S.Kjølaas m.fl.

Samisk-norsk familiemesse med dåp/stadfestelse
Dato: 26.05. Tid: kl.11. Sted: Elverhøy kirke. Meld inn dåp/stadfestelse på 776 05090 eller på www.kirken.tromso.no . Kapellan Jill S.Kjølaas, m.fl. Kirka i Tromsø tilbyr gudstjenester der samisk språk og tradisjoner blir ivaretatt.

Året rundt
Om vi kontaktes i god tid kan vi tilby vielser, begravelser, samt dåp/stadfestelse på samisk eller med noe samisk.  Tromsø kirkekontor: Skippergata 16A, 3.etasje.  www.kirken.tromso.noTel: 77605090.

Kirkens SOS – telefon- og chattetjeneste på nordsamisk
Er livet vanskelig? Skriv til oss anonymt: www.girku-sos.no

 

 

Tilbake