Opprettet Spleis for nytt orgel


"Kulturkirka Elverhøy har et orgel i kritisk dårlig forfatning. Vi trenger et nytt, og det haster. Vil du bidra?", skriver Elverhøy menighetsråd i spleisen de har opprettet for innsamlingen.

Eldre orgel sett fra kirkegulvet

Foto: Det gamle orgelet er i elendig forfatning, men ser fantastisk ut fra utsiden. Den vil antakelig bli bevart i prosessen.

I håp om at flere kan bidra til at Elverhøy kirke får et orgel for fremtiden, har orgelkomiteen og menighetsrådet opprettet en Spleis der man kan donere penger til saken. Kantor Erlend Karlsen er optimist. - Vi er godt i gang og jobber for å få tak i midler. Jeg håper virkelig vi klarer å samle inn nok penger et orgel som står i stil med den kulturskatten kirka er, sier han.

Les tidligere sak om innsamlingsaksjonen

Det har allerede begynt å sildre inn noen kroner i Spleisen, men både orgelkomiteen og menighetsrådet har satt seg hårete mål for innsamlinga, så det er en del som skal til for å nå målet på 1,1 millioner kroner. 

- Et nytt kirkeorgel koster ca 8 millioner kroner, sier menighetsrådsleder Hilde Widding.  -Tromsø kommune har alt garantert for halvparten av summen, og vi har klart å samle inn omlag 300.000. Nå åpner vi denne spleisen for å nå frem til flere som ønsker å bidra. 

Hun ser ikke bort i fra at det både kan ordnes gyldne plaketter på kirkeveggen og andre synlige takksigelser for de som bidrar med beløp som monner: - Vi trenger dette orgelet og håper både privatpersoner og næringsliv ser nytten av å donere slik at vi får realisert dette. Det er tross alt en stor investering for fremtiden og noe mange generasjoner av døpte, konfirmanter og andre som bruker kirka vil nyte godt av i mange mange år, avslutter hun. - På forhånd, tusen takk!

Hvis du scanner QR-koden under, vil du få opp Spleisen:

Tilbake