Håp i en dråpe vann 17-19 mars


Det nærmer Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2024! Det er også i år særlig fokus på tilgang til rent vann og de enorme ringvirkningene dette har for et menneske.

To konfirmanter med innsamlingsbøsse

Bilde: Konfirmanter med innsamlingsbøsse

To uker før påske går rundt 40 000 frivillige bøssebærere fra 1200 norske menigheter fra dør til dør over hele landet og samler inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid. Mange av disse er konfirmanter.

Årets aksjonsdager er 17.-19. mars 2024.
For over 50 år siden bestemte menighetene i Norge seg for å ha en årlig innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er i dag den nest største innsamlingsaksjonen i Norge, etter TV-aksjonen. Aksjonen er lagt i en tid av kirkeåret som heter fastetiden.

Les mer om fasteaksjonen på Kirkens Nødhjelps egen nettsider.

I Tromsø har menighetene ulikt opplegg for innsamling. Noen går med bøsser, andre har digitale innsamlinger eller aktiviteter med fokus på dette.

Følg med, og støtt årets fasteaksjon!

Tilbake