Reiser til Korea for å motta pris


I april reiser domkantor Hijoo Moon til Korea for å motta prestisjetung pris fra Seoul Theological University.

Domkantor dirigerer

Denne uka fikk domkantor Moon en skikkelig glad-nyhet. Hun har blitt valgt ut som årets mottaker av Proud Seoul Theological University Alumni Award. Prisutdelingen vil bli holdt i Sør-Korea den 22. april, og det vil bli holdt en festgudstjeneste og en festlig kulturell begivenhet i hennes ære.

-Jeg er den første kirkemusikeren i denne sammenhengen som har fått en pris, forteller hun smilende fra orgelkrakken i Tromsø domkirke. Hun har vært ansatt som kantor i den norske kirke siden 1996, og er nå domkantor i Tromsø domkirke der hun ble ansatt i 2008.

Hun ser svært positivt på utmerkelsen og tror den vil ha mye å si for fremtidige kirkemusikere: - Jeg tror at gjennom denne muligheten vil også kirkemusikere motta priser i fremtiden, avslutter hun.

Vi ønsker henne god tur til Korea for å motta pris!

Tilbake