UNIK-samlinger 2024


UNIK er kirkens arbeid for mennesker med funksjonsnedsettelser og deres familier, og er felles for hele Tromsø.

7 personer som synger i kor

Illustrasjonsfoto: Bo Mathisen

Vi har månedlige samlinger i Tromsø domkirke, med en kort, tilrettelagt gudstjeneste med sang, musikk, bevegelser, bibelfortelling og lystenning., etterfulgt av sosialt fellesskap med mat, prat og fellesskap.

Dette er for konfirmantalder og opp, for alle funksjonsnivåer. Alle som ønsker det kan delta!

UNIK kan også være en del av eller hele konfirmasjonstiden, og regnes som undervisning for de som trenger ekstra tilrettelegging, eller under spesielle forhold.

Vi har samlinger i Tromsø domkirke første torsdag i mnd (noen unntak i ferier o.l), fra kl 18-20.

Samlinger for 2024:

2. Mai

6. Juni

Juli og August sommerferie

5. September

10. oktober

7. November

12. Desember

 

Ved spørsmål, påmelding eller interesse kontakt

Trosopplærer Ellen Kristoffersen

Ellen.kristoffersen@kirken.tromso.no/ 95944867

 

Tilbake