BISKOPENS PÅSKEHILSEN 2021 - KVENSK


Biskopens påskehilsen på kvensk

Korona pääsiäisaikana

Moni meistä olema jo kohta harjantunheet siihen ettemä saaha olla myötä jumalanpalveluksissa. Jo yli vuuen meilä oon ollut sulkeutuminen ja melkhein sulkeutuminen. Olema kyllästynheet. Kyllästynheet rajotukshiin ja pandemihaan. Niin kyllästynyt että se jo vaikuttaa tervheytheen, sekä fyysisheen että psyykkisheen tervheytheen.

Korona oon kuolemantauti. Paljon ihmisiä oon kuolu tauthiin ympäri mailmaa. Kans Norjassa monta sattaa ihmistä oon menettänheet hengen. Moni kokkee surua ja kaipua, ja moni pölkkää saaha tartunnan, ja sairhauen joka seuraa myötä.

”Kaikki mennee hyvin”, met sanoma ja satheenkaari merkittee toivoa. Mutta mikä oikesthaansa tullee menemhään hyvin? Minkälaista tullee olemhaan silloin ko kaikki oon tullu hyvin. Meän häyttyy tossiin toivoa ettei kaikki tule olemhaan niin ko se oli ennen koronaa. Yksinäisiä ja onnettomia ihmisiä oli myös ennen 2020. Oli paljon köyhyyttä sekä Norjassa että muuala mailmassa. Ilmastokriisi oli erittäin toelinen myös vuona 2020, ja vaikka met matkustamma vähemän nyt, se kriisi ei ole ohi.

Ja kuitenkin met olema yhtä mieltä: ”Kaikki mennee hyvin”. Ja ei tyhä vähän hyvin, mutta kaikinpuolin hyvin.

Koska: toivoa ei kukhaan ota meiltä pois, ei myöskhään pandemiaa. Usko, toivo ja rakkhaus (1. Kor. 13,13) oon meän kristilisen uskon pohjana. Niin se oon aina ollu, ja niin se tullee aina olemhaan.

Koska ei siitä tule tyhä melko hyvä, siitä aikkoo tulla täyelistä. Koska Jeesuksen ylösnousemus oon täyelinen. Hän heräs ihanutheen jonka laajakantoisuutta emmä pysty käsittämhään.

Paulus kirjoittaa preivissä Roomalaisile: 6,5; 8-11: Jos kerran yhtäläinen kuolema oon liittänyt meät yhteen hänen kansa, met myös nousema kuoleista niin ko hän. Tiiämä, että meän vanha mie oon yhessä hänen kansa risthiinnaulittu, jotta tämä syntinen ruumis menettäisi valtansa emmäkä ennää olisi synnin orjia. Se, joka oon kuolu, oon näet päässy vaphaaksi synnin vallasta. Mutta jos kerran olema kuolheet Kristuksen kansa, uskoma että saama myös ellää hänen kansa. Tiiämä, että koska Kristus oon herätetty kuoleista, hän ei ennää kuole eikä kuolemalla ole ennää valtaa hänheen. Ko Kristus kuoli, hän kertakaikkisesti kuoli erhoon synnistä. Ko hän nyt ellää, hän ellää Jumalalle. Ajatelkaa tekin samoin ittestä: tet oletta kuolheet pois synnistä ja elättä Jumalalle Kristuksessa Jeesuksessa.

Aijoma taistela mailman puolesta jossa kaikile oon hyvä olla. Aijoma olla myötä taistelemassa vasthaan syntiä joka pillaa kaiken, sekä omassa elämässä että mailmassa. Aijoma ellää toivossa ja uskossa. Ja ennen kaikkea aijoma ottaa vasthaan. Armon Jeesus Kristuksessa. Pelastuksen lahjoja.

 

Älä koskhaan anna toivon kuola,

Säilytä se sinun sisimässä,

Se siemen pikkuinen.

Älä koskhaan anna toivon kuola.

 

Piä toivosta kiini. Pysyvästi kiini.

Sielusi tarvittee ankkurin

Taempaa mailmaa varten.

Piä toivosta kiini. Pysyvästi kiini.

 

Piä tästä toivosta kiini.

Että sie olet rakastettu

Vaikka maa ja taivas romahtaa.

Piä tästä toivosta kiini.

(Hans Olav Mørk 2020)

 

Olav Øygard

 

Pispa Pohjais-Hålogalannin pispakunnassa

 

 

Tilbake