Ønskes velkommen som ny kirkeverge


Med nesten 30 år som leder innen ulike fagområder og en forkjærlighet for å gjøre andre gode, ønskes den nye kirkevergen hjertelig velkommen inn i organisasjonen. Nylig møtte han de ansatte på zoom.

(Foto: Erlend Svardal Bøe)
Det var Fellesrådsleder Ivar Vik som sammen med mange av de som jobber i kirka i Tromsø ønsket den nye kirkevergen digitalt velkommen. - Vi har alle hatt en bratt læringskurve når det gjelder tekniske løsninger, og er glade for å ønske Oddgeir Albertsen velkommen til oss også på denne måten, smilte han fra skjermen og ga ordet videre til Albertsen.

Rutinert leder med sans for gode løsninger
Den nye kirkevergen i Tromsø møtte de ansatte med en grundig og utfyllende presentasjon av seg selv, sin utdanning og yrkesaktive karriere. Samtidig åpnet han for spørsmål fra de i organisasjonen som ønsket det. 
- Det er viktig for meg å være tilgjengelig, gi rom for spørsmål eller synspunkter av ymse slag. Terskelen for å ta kontakt bør være lav, utdyper han i et intervju med organisasjonens nettredaktør.

Helgelendingen er 58 år og er født i Mosjøen. Han er gift og har to barn.  Med samfunnsøkonomiutdanning fra Sverige, har han jobbet som leder siden han kom til Tromsø i 93', og kan skilte med bred kompetanse innen flere fagfelt. Fra helse og omsorg, til økonomi, revisjon, IKT, bygg og eiendom, for å nevne noe. 

- Jeg opplever jo at jeg har opparbeidet meg et solid rennommé som leder, smiler han. - Det har vært mange gode, konstruktive prosesser underveis. En viktig drivkraft har vært det å kunne legge til rette for samarbeid og kommunikasjon, for å skape resultater man kan være fornøyde med, sier han. (Saken fortsetter under bildet. Foto: Gry Dørnberg Olsen)

Gjennomsiktighet og likeverd
Han ser frem til å ta fatt på jobben, men har stor respekt for utfordringene han kommer til å møte som kirkeverge. 

- Innrømmer at det kjennes litt som å hoppe etter den velkjente skihopperen fra Finnmark. Nils Opsahl gjør en fantastisk jobb, og det er tydelig at de ansatte også er veldig fornøyd med ham som leder. Jeg er innstilt på å gjøre mitt aller beste og videreføre arven Nils gir fra seg, påpeker han. 

- Jeg vet at både yrkeskompetanse og et godt bevart nettverk er viktig å ta med inn i stillingen. Men så betyr det mye for meg å være et godt menneske også, med gode verdier og et genuint ønske om å gjøre organisasjonen bedre. Hvis jeg i tillegg har muligheten til å gjøre andre bedre, til å skape undring og entusiasme, ja, da har jeg gode dager! Så legger han til:

- Jeg tror på det å være raus, både med seg selv og andre. Og løsningsorientert, ikke minst. Gjør man en feil, ja, da finner vi ut av det sammen, ikke sant? Åpenhet, likebehandling og verdighet gir grobunn for gode prosesser og er verdier som veier tungt på vektskåla. 

Frem til han begynner i jobben 1.september, skal han blant annet bruke tiden på å lese seg opp på viktig dokumentasjon og forberede seg til jobben:

- Jeg vil gjøre meg kjent både med kirkehistorie, økonomi og annen informasjon, smiler han. - Jeg har fått mye å lese på og gjør meg tanker underveis. Mye vil sikkert falle på plass etter jeg har vært i stillingen en periode. Jeg ser frem til det. Helt ukjent er jeg jo ikke med organisasjonen, legger han til. - Min tidligere arbeidserfaring har gjort at jeg har hatt jevnlig kontakt med nåværende og tidligere kirkeverger. Så ikke bare nye fjes, med andre ord!

Ingen å miste - heller ikke i kirka
Når det gjelder veien videre, tenker han at det er viktig å følge med på hva som skjer i samfunnet ellers:

- Kirka er helt klart i endring, og har antagelig tøffere tider i vente. Historisk sett har situasjonen kanskje endret seg mer de siste 10-15 åra enn den har gjort i 150 år før det, påpeker han. - Ut ifra dette perspektivet tror jeg det er viktig å handle og agere klokt, sier mannen som liker å ivareta alle perspektiver og sove i alle fall én natt på viktige avgjørelser. 

Han mener også at det er avgjørende for kirka å ta vare på det folkelige aspektet og fremhever både frivillighet og diakoni: 
- Vi har ingen å miste, heller ikke i en levende norsk kirke! En lavere terskel for bruk av kirkebygg, synlighet i media og på nett, samt flere gode formidlingsløsninger av vår historiske kulturarv er kanskje det som skal til for å trekke folk inn. Det er de tankene jeg har gjort meg foreløpig, avslutter han og legger til: - Kanskje må vi i større grad tørre å utfordre oss selv og skape ny giv?

Albertsen tror det finnes mye å hente hos de ansatte: - Heldigvis har vi flinke folk i organisasjonen og ikke minst blant frivillige, og sammen tror jeg vi kan løfte kirka i Tromsø inn i en ny, fin tid! Mulighetsrommet er der. Så er det opp til oss å finne ut av hvor reisen går, og gjøre den sammen.

Tilbake