Kan jeg konfirmere meg i en annen menighet?


Hvis det av ulike årsaker skulle være et ønske om å konfirmere seg i en annen menighet, hva gjør man da?

Dersom du ønsker å gjennomføre konfirmasjonstiden i en annen menighet enn den du bor i, bør du først ta kontakt med menigheten du ønsker å være med, og høre om de har kapasitet til å ta deg med. Dersom de har det, er det ingenting i veien for å bli med der.

Om du kun ønsker å bli konfirmert på en gudstjeneste i en annen menighet enn den du bor i, må du også kontakte menigheten du ønsker å bli konfirmert i. Da vil vanligvis den konfirmantansvarlige der be om en bekreftelse fra menigheten du har gjennomført konfirmasjonstiden i, på at du har gjennomført opplegget.

Tilbake