Årsmøte i Kvaløy menighet


Kvaløy menighetsråd innkaller til Menighetens årsmøte søndag 30. mai kl 19 i Kvaløy kirke.

På Kvaløy menighets årmøte vil det bli gjennomgang av og orientering om menighetsarbeidet og menighetsrådets arbeid i 2020, samt fokusområder for inneværende periode.

Årsmeldingen for 2020 gir et godt innblikk i arbeidet som drives i Kvaløy menighet.

Det er gudstjeneste kl 1700 i Kvaløy denne søndagen.

Velkommen til menighetens årsmøte!
 

Tilbake