Bearašipmilbálvalus mas lea gásta, risttášeapmi ja rihpat sotnabeaivvi golggotmánu 10. beaivvi diibmu 13.00-s./Familiegudstjeneste med dåp, stadfestelse og nattverd søndag 10. oktober kl.13.00.


Elverhøy girku bovde sámi-dáru bearašipmilbálvalussii. Jus lea beroštupmi, de leat oktasaš ávvudoalut maŋŋel ipmilbálvalusa sidjiide geat dalle gásttašit ja risttášit mánáideaset.

-------------------

Elverhøy kirke inviterer til samisk-norsk familiegudstjeneste. Hvis det er interesse for det blir det felles festsamling etter gudstjenesten for de som feirer dåp/stadfestelse

Elverhøy searvegoddi hálida ovttas Sámi girkoráđiin addit Romssa sámi bearrašiidda vejolašvuođa oassálastit bearašipmilbálvalussii mas lea gásta ja risttášeapmi ja vel oktasaš ávvudeapmi maŋŋel. Ipmilbálvalus dollojuvvo Elverhøy girkus sotnabeaivvi golggotmánu 10. beaivvi diibmu 13.00-s ja dat lea rabas buohkaide geat hálidit oassálastit sámegiel ipmilbálvalussii.

Ipmilbálvalus lea eanas sámegillii, muhto veahá daddjojuvvo maid dárogillii. Go juoga lohkkojuvvo dušše ovtta gillii, ovdamearkka dihte biibbalteaksta, de dat čuožžu dan nuppi gillii girkoprográmmas.

Daidda bearrašiidda geat hálidit minguin ovttas ávvudit, sidjiide mii lágidit ávvudoaluid ja guossohit lieggabiepmu ja gáhkuid girku searvegottelanjas maŋŋel ipmilbálvalusa. Juohke bearaš sáhttá váldit mielde dihto meari gussiid, dađi mielde man galle olbmo dieđihit iežaset dása searvat.

Dát ipmilbálvalus lea diibmu 13.00-s vai mis lea sadji nu oallugiidda go vejolaš. Dieđit iežat máná ristii dahje gástii dán leaŋkka bokte mii lea dás vuolábealde. Ja ávvudoaluide galgá dieđihit sierra dieđihemiin. Doalut leat áibbas nuvttá, muhto mii fertet buori áiggis beassat diehtit man gallis bohtet daidda doaluide.

--------------- 

Elverhøy menighet ønsker i samarbeid med Samisk kirkeråd å gi samiske familier i Tromsø muligheten til å delta i familiegudstjeneste med dåp og -stadfestelse med felles dåpsfest etterpå. Gudstjenesten holdes i Elverhøy kirke søndag 10. oktober kl 13.00 og er åpen for alle som ønsker å delta i en samisk gudstjeneste.

Gudstjenesten holdes i hovedsak på samisk, men noe blir også sagt på norsk. Når noe bare blir lest på ett språk, for eksempel bibelteksten, står det på det andre språket i gudstjenesteprogrammet.

For de familiene som vil ha dåpsfesten sammen med oss, lager vi en festsamling med varm mat og kaker i kirkens menighetssal etter gudstjenesten. Hver familie kan ha med seg et visst antall gjester, alt etter hvor mange som melder seg på.

Vi har lagt denne gudstjenesten til kl. 13 for å ha plass til flest mulig. Meld inn barnet til stadfestelse eller dåp via lenken nedenfor. Det er i tillegg egen påmelding til festen etterpå. Dette er helt gratis, men vi må vite i god tid hvor mange som ønsker å komme på festen.

Påmelding dåp eller stadfestelse Dieđiheapmi gástii dahje ristii

 

Påmelding til festsamling Dieđiheapmi oktasaš doaluide (áigemearri 28.09.)

Tilbake