Kirkerottene kommer til Tromsø!


Kirkerottene besøker kirker over hele landet med teaterforestillinger for barn mellom 3 og 6 år. Nå kommer de til Tromsø!

Det er forestillingen Kirkerottene og Kattunge som er årets store satsing for Kirkerottene. Den handler om å ha omtanke for dem man møter. 

- Alle stykkene handler om spørsmål som: Hva er sant og viktig? Hvem er egentlig min neste? Sammen med barna reflekterer karakterene i stykket om hvordan man kan møte noen som tenker og handler annerledes enn seg selv. På den måten utfordrer stykkene barna til å reflektere om hvordan de handle i praksis i sin egen hverdag, sier en representant for kirkerottene.

- Stykkene tar opp grunnleggende sider ved menneskelivet som: vennskap og relasjoner, godt og ondt, rett og galt, tilgivelse og forsoning.

- Dette er et spennende tiltak og et tilbud som vi gleder oss over å kunne presentere for menighetene våre og publikum generelt, sier koordinator og trosopplærer Anneli Ylitalo Ottem. Hun er ansatt i Tromsøysund og Ullsfjord menigheter. - Forestillingen inneholder både sang og musikk, samt en mulighet for barna til å delta og gi respons underveis. Tro, trygghet, undring og glede står sentralt i både sanger og fremføring, forteller hun. - Vi gleder oss til å invitere 3-6 åringer med foreldre til en morsom og underholdende teaterforestilling!

Les mer om kirkerottene her!

Forestillingen settes opp i flere kirker i Tromsø. Her er en oversikt:

Tromsøysund og Ullsfjord menigheter (i Ishavskatedralen):

- Mandag 25 oktober kl 17 (Ingen påmelding, bare kom!)

- Tirsdag 26 oktober kl 11 (for barnehager)

Elverhøy og Tromsø domkirke menigeter (i Elverhøy kirke):

- Tirsdag 26 oktober kl 1730 (Meld deg på til aksel.bjerke@kirken.tromso.no)

Kroken menighet

- Onsdag 27.okt kl. 17.00 (Ingen påmelding, bare kom!)

Tilbake