Diakonikonferansen 2021 - nå også i Tromsø


Velkommen til Diakonikonferansen 2021 - det er fremdeles noen få plasser igjen

For første gang vil den årlige Diakonikonferansen arrangeres i tre byer: 

Deler av programmet skjer på de ulike lokasjonene, mens andre innslag streames direkte fra Oslo. Konferansen fordrer fysisk oppmøte. Det er ikke mulig å følge konferansen digitalt. Konferansen arrangeres på disse stedene i OsloSandnes og Tromsø.

Les mer om konferansen og påmelding HER!

Program:

09:00    Åpning

0930     Lokal åpning (Tromsø)

10.00    Danseforestillingen «Inside the (sound)scape» (Oslo, Tromsø)
            Nikoline Flaata (24), profesjonell utøvende samtidsdanser
            Adela Maharani (23), utøvende samtidsdanser
            Velkommen (Oslo, Sandnes, Tromsø)
            Helmuth M. Liessem, generalsekretær i stiftelsen CRUX 

10.20     «Hva koster et menneske?» (Oslo, Sandnes, Tromsø)
            Jan-Olav Henriksen, professor i systematisk teologi ved MF vitenskapelig høyskole

11.05     Pause  

11.30     Samtale om "Etiske dilemma etter foredraget «Hva koster et menneske» (Tromsø)
             Ledes av Line Merethe Skum, høgskolelektor ved VID vitenskapelige høgskole

12.00     Lunsj                                   

12.45     Kriseteam og kommunalt samarbeid i etterkant av Fagereng-tragedien (Tromsø)

13.45     Pause                   

14.00     fortsettelse: «Kriseteam og kommunalt samarbeid i etterkant av Fagereng                                        tragedien» (Tromsø)  

14.30     Pause                                                  

14.40     "Markedets makt over sinnene" (Oslo, Sandnes, Tromsø)
             Bent Sofus Tranøy, professor i statsvitenskap Høgskolen Innlandet. 

Tranøy tar utgangspunkt i boken med samme tittel (2006) og som han fikk Brageprisen for. Han tar et oppgjør med "markedsfundamentalistene" - de som tror at markedet kan brukes til alt. I følge deres verdensbilde kan det meste av menneskelig virksomhet selges: Omsorg, kultur, utdanning, aluminium og hårklipp. Foredraget danner bakteppe for debatten kl. 1530.            

15.30    "Markedet, omsorgen og velferdsstaten" (Tromsø)
Hva er regnestykket? Hva skjer med et menneske når det blir satt en prislapp på? Hva hvis du ikke har pengene du trenger? Sofasamtale med mellom frivillige organisasjoner, helsesektoren, kommunen og kirken.

16.30    Takk for i dag    

 

FREDAG 29. OKTOBER                                                  

08.45     Vel møtt til dag 2 (Tromsø)

09.00     Åpning og utdeling av Diakoniprisen 2021 (Oslo, Sandnes, Tromsø)
             Diakoniprisen deles ut av stiftelsen CRUX og Det Norske Diakonforbund              

09.15     «Verdien av langvarige relasjoner» (Oslo, Sandnes, Tromsø)
            Arnhild Lauveng, phd, spesialist i klinisk samfunnspsykologi       

10.00     Pause                                               

10.30     VIVAT – selvmordsforebygging (Tromsø)

11.15      Lunsj                     

12.20     «Ingen må utelates - diakoniens bidrag til å nå bærekraftsmålene» (Oslo, Sandnes, Tromsø)
            Stephanie Dietrich, professor i diakoni ved VID vitenskapelige høgskole               

13.00     Pause    

13.10     "Når krisen rammer - hva kan være god hjelp?" (Tromsø)  
            
Gro Berntsen, barnevernspedagog og sosialantropolog - RVTS nord 14.15     Utsendelse (Tromsø)
14.30    God tur hjem 

Tilbake