Et løft for samisk kirkeliv i Tromsø


Samisk kirkeliv er et satsningsområde i Tromsø domprosti og Elverhøy menighet er sentral i dette arbeidet. Nå jobbes det med med å styrke arbeidet og etablere et  fast program for Tromsø by. Derfor inviteres alle som har ideer, eller som kan stille som ressurs i et slikt arbeid,  til et åpent møte tirsdag 25.januar kl.19.00 i Elverhøy kirke. Møtet er et samarbeid mellom Elverhøy menighet, Samisk kirkeråd og domprosten i Tromsø. 

Bilde: fra samisk skolegudstjeneste 7.desember 2021 i Elverhøy kirke.

f.v. Marit Berit Eira - fagleder for samisk, kvensk/finsk undervisning 1-10 trinn, Tromsø kommune, kapellan Jill Sæterbø Kjølaas, prest for nordsamer Karl-Yngve Bergkåsa og Sauli Guttorm, lærer for trinn 5-7 - samiskklassen.

 

Det skjer en del ting innenfor samisk kirkeliv i Tromsø, men det er sårbart og for lite organisert. 

På møtet 25.januar ønsker vi å sondere muligheten for å lage et mer fast opplegg for samisk kirkeliv i Tromsø, gjerne nedfelt i et program og med faste arrangementer. Trolig bør arbeidet ledes av en arbeidsgruppe.

Per i dag feires det noen gudstjenester på samisk-norsk/ norsk-samisk og det er tilbud om samisk  småbarnsang to ganger i måneden og skolegudstjeneste før jul i Elverhøy kirke. På Samefolkets dag 6.februar er det gudstjeneste i Tromsø domkirke og det inviteres også inn til et samisk trosopplæringstiltak på Kvaløysletta i forbindelse med dagen. Det har også tidligere vært arrangert noen salmekvelder og enkelte konserter. Gjennom året har det vært noen tilbud om dåp og vigsel på samisk, samt en del samiske innslag i ordinære gudstjenester i kirkene i byen (liturgiske ledd, salmer, flagg).  Et program kan tydeliggjøre det vi allerede har, samt utvide tilbudet.

Det inviteres derfor inn til et åpent møte tirsdag 25. januar i Elverhøy kirke kl. 19.00 for å samtale om dette. Hva ønsker vi, hva er mulig? Hvordan komme i gang? Vi vil også synge samiske salmer/sanger og det vil være andre innslag på møtet. Vi ønsker å invitere så bredt så mulig til dette møtet så send oss gjene din epost om du ønsker å delta eller ha informasjon når det nærmer seg. Send en slik epost til domprost Stig Lægdene på epost: stig.legdene@kirken.tromso.no . Målet er å løfte samisk kirkeliv i Tromsø.

 

Tilbake