Se gudstjenesten 1. juledag fra Tromsø domkirke direkte


Her kan du se Høytidsgudstjenesten direkte via YouTube!

Biskop Olav Øygard leder denne gudstjenesten sammen med domprost Stig Lægdene, sokneprest Kjell Y. RIise og medliturg Anna Meyer. Musikalsk ansvarlig: Domkantor Hijoo Moon. Ellers medvirker • Gruppe fra Tromsø domkor under ledelse av domkantoren • Sindre Lars Bowitz, trompet • Gro-Anita Skog, solist • Johannes Garam Liebig og Aelita Stepanova, fiolin. Eunice Njogu er kirketjener. Mari-Mette Graff strømmer gudstjenesten.

Tilbake