Bispevisitas i Elverhøy menighet!


Biskopen besøker menighetene i bispedømmet cirka hvert åttende år. Første uka i februar kommer han til Elverhøy menighet. – Da må vi ha alt på stell, smiler sokneprest Hans Erik Schjøth. 

Besøket skulle egentlig funnet sted i fjor, men måtte utsettes på grunn av korona. – Det blir litt redusert med tanke på hva vi i utgangspunktet hadde planlagt, men flott og innholdsrikt likevel.

Et besøk til inspirasjon og oppmuntring
Biskopen kommer primært for å inspirere og oppmuntre den lokale menigheten: - Han skal ha møter med stab og menighetsråd, samtaler med de ansatte, han skal treffe hjemmetjenesten på Sør-Tromsøya, møte konfirmantene, besøke Sør-Tromsøya sykehjem og Åsgård, være med på kirkemiddag og møte barnekorene, ramser Schjøth opp. – Vi skal kort sagt kunne vise frem at vi er en god og levende menighet, understreker han. 
- Dessuten ønsker vi å formidle til biskopen hva menigheten ønsker å satse på fremover – nemlig det å lage en helhetsplan for Elverhøy menighet. 

Arrangementer også for publikumsdeltakelse
I tillegg til møter og samtaler, ønsker menigheten også å by på litt ekstra når biskopen kommer på besøk. Det blir både kulturkveld, matservering og besøk i klosteret til Karmelittordenen i Tromsø.

Det er tre ting soknepresten gleder seg spesielt til: 

- Vesper (ettermiddagsbønn) i klosteret tror jeg blir spesielt fint. Det er flott at vi har et kloster i Tromsø som ber for byen vår og jeg er glad for at vi kan møtes selv om vi tilhører ulike kirkesamfunn, sier han.

Det andre han ser frem til er kulturkvelden med Jonny Hansen og Anne Nymo Trulsen (kjent fra gruppen Hekla Stålstrenga). – De byr begge på noe helt unikt som jeg tror kan både fremheve og understreke kirka og kirkerommet, smiler Schjøth.

Sist, men ikke minst, gleder soknepresten seg til å feire gudstjeneste med biskop, domprost og menighetens prester på søndag 6. februar. – Det blir en fantastisk avslutning på visitasen!

Her er arrangementene som er offentlige og åpne for alle:

Tirsdag 1. februar kl. 17.30 blir det Vesper(tidebønn)i kirken på klosteret i Holtveien. Biskop Olav Øygard og biskop Berislav Grgic deltar. Det er plass til 30 stk i kapellet, her gjelder det at de som kommer først får plass.
Onsdag 2. februar kl 19 blir det kulturkveld i Elverhøy kirke: «Tromsøs hellige skrin». Forfatter Jonny Hansen vil fortelle om kirka, og Anne Nymo Trulsen vil synge. Det er plass til 100 stk i kirka, husk munnbind. Ingen påmelding.  
Torsdag 3. februar kl 16.30 blir det kirkemiddag i menighetssalen kl 16.30.  Max 40 tilstede, påmelding pr SMS til Jill S Kjølaas, tlf 95454337.
Søndag 6. februar kl 11: Visitasgudstjeneste med biskop, domprost og menighetens prester. Plass til 100, ingen påmelding.  Etterpå enkel kirkekaffe i kirkerommet hvor biskopen holder sitt visitasforedrag.

HUSK: Det er påbud om bruk av munnbind på alle de åpne arrangementene.
Vi gleder oss og ser frem til en spennende visitas, vær velkommen!
 

Tilbake